AUM ali OM bi lahko opredelili kot kozmični zvok oziroma vibracijska esenca stvarstva, ki ga poznajo vse veroizpovedi. Nekatere so jo označile za »Besedo«, spet druge uporabljajo »Amen«, »Tolažnik« ali AUM ali OM.

AUM ali Sveti duh je vibracija božje misli, je v stvarstvu manifestirana božanska inteligenca. Nauk o AUM popolnoma združuje duha s stvarstvom. Bog je AUM in Bog je POSTAL svoje stvarstvo prek njega. Vsak atom, vsako živo bitje izvira iz kozmične vibracije. AUM je glasba vseh atomov.

4slika4

Zvok so na lastni koži doživeli svetniki, modreci in mistiki skozi celotno zapisano zgodovino. Uvrščajo ga v središče svoje duhovne prakse in doživljanja Boga. Omenja se v Stari in Novi zavezi Svetega pisma, indijskih Vedah, budističnih besedilih in sufijski literaturi. In zakaj vsi svetniki govorijo o isti resnici – razlog je preprost vsi poslušajo/slišijo AUM.

AUM je božja zavest, ki niha širom stvarstva. Je most, ki povezuje naravo in duha, človeško in kozmično zavest. Sveti AUM je tok božje zavesti, s katero se združi duša in prepozna svojo najvišjo naravo.

V tok lahko stopimo po različnih poteh in z različnimi tehnikami. Ko pa se znajdemo v toku AUM, je njegovo izkustvo univerzalno: poznavanje Sebstva, poznavanje Božanskega v sebi.

AUM je melodija ljubezni, božje ljubezni, ki se steka do tebe in vse do stvarstva. AUM je radost, je univerzalna pot do duha.

Meditacija, še zlasti tehnika AUM, globoko pomirja in v nas vzbuja občutek enosti s stvarstvom. AUM je božja zavest v stvarstvu; njen vibracijski zvok oddajajo vsi atomi. Jogi, ki meditira, AUM prvič sliši v desnem ušesu. Ko se izkustvo meditacije poglobi, AUM sliši v celotnem telesu, ki vibrira z zvokom. Ko občuti AUM po vsem telesu, se ne poistoveti več s seboj s središčem v podaljšani hrbtenjači, kjer je sedež zavedanja ega, ampak se postopoma širi z roko v roki z zvokom AUM, dokler se ne poistoveti s celotnim stvarstvom (Svami Krijananda).

Ko AUM prebije omejitve telesa, ga nič ne more ustaviti. AUM se razširi v neskončnost, vaše zavedanje pa se širi z njim. Ko se združite z AUM, tudi vi postanete vseprisotni, kar imenujemo AUM samadhi.

Vsa duhovna prizadevanja in prakse nas prej ali slej pripeljejo do AUM.

AUM se je po transliteraciji začel uporabljati kot OM!

Kako slišati kozmični zvok AUM ali OM?

AUM je vseprisoten in ves čas prepeva v tišini vaše duše, samo poglobljeno prisluhnite (v tišini). Človeško uho ne sliši kozmične vibracije, vendar jo lahko sliši uho intuicije v naši notranjosti. Včasih jo ljudje bežno zaznajo v popolni tišini.

Pozorno prisluhnite predvsem v desnem ušesu, morda zaslišite kaj pretanjenega. Če zvok slišite v levem ušesu, zaznavo postopoma prenesite v desno. AUM sprva verjetno ne boste slišali jasno, vendar se osredotočajte na notranji zvok, da se boste sčasoma uglasili z zavestjo za pretanjeno kozmično vibracijo.

Če s palcema zaprete poklopec na ušesu (komolca lahkotno počivata na leseni prečki), AUM mentalno čantate (oziroma OM) na mestu med obrvmi, medtem ko se um osredotoča na zvoke, ki se pojavljajo v desnem ušesu. Osredotočiti se je treba samo na en zvok hkrati. Osredotočenost na zvok vas bo uglasila z bolj pretanjenimi ravnmi zvoka, vse dokler ne slišite kozmične vibracije. To jogijsko tehniko se je treba naučiti osebno v različnih inačicah od pravega učitelja.

AUM je kozmični odrešitelj, ker zatre um. Indijski modreci so dejali, da privlačni AUM nazadnje ujame nemirni um, takrat dosežemo samadhi: »Kot je svetloba v lasti prižgane svetilke,« je dejal Lahiri Mahašaji, »enako je tudi AUM sam po sebi v lasti stanja samadhi.«

Kozmična vibracija je manifestacija božanske zavesti, ki se ne manifestira samo kot zvok, ampak tudi kot vsi drugi vidiki božanske vibracije. Manifestira se tudi kot svetloba, božanska ljubezen, ekstatična blaženost, popolna moč, nebeški mir, brezdanja in dinamična spokojnost ter popolna modrost. Vse, kar um prepozna kot navdih, izhaja iz nje. Najzanimivejši vidik kozmične vibracije, ker se tako najpogosteje manifestira, je prav zvok, zato se ta vidik posebej poudarja za vse, ki poglobljeno meditirate.

Kako dobro bomo slišali AUM, je odvisno od naših mentalnih naporov, dolžine prakticiranja in ljubezni. Med meditiranjem na AUM najprej ponotranjite svojo zavest, nato pa pozorno prisluhnite najglasnejšemu in najbolj privlačnemu zvoku, ki ga zaslišite. V zvoku občutite zavest AUM. Ni dovolj, da notranji zvok samo slišite, ampak se je treba zanj popolnoma odpreti v srcu. Naj se zavest širi s sveto vibracijo, naj uniči vse vaše navezanosti in opredelitve sebe. AUM je priča: ko sklenete zavezo z AUM, ste priča veliki resničnosti in spoznate, da ste del nje.

Pri meditativnih tehnikah se je treba zavedati privilegija, ki nam je dan. V glavi z globokim občutkom ter zavedanjem vsemogočnosti in vseprisotnosti čantajte in poslušajte AUM. Če se boste osredotočali na fizične zvoke telesa, boste postopoma postali občutljivejši tudi na bolj pretanjene zvoke iz astrala.

»Sonce je najneposrednejša 'fizična' oblika AUM, kar jih lahko doživimo, saj gre za zares utrjen in materializiran AUM.«
-Kabir

Čantanje in uglaševanje z AUM

Osrednji praksi številnih jogijskih tradicij sta že več tisočletij čantanje in meditiranje na AUM.

Čantanje AUM transformira vse atome v telesu in prebudi duhovno moč. »Čantajte OM, OM.

Čantanje zloga AUM je neverjetno močno. »Ko izrečete AUM, ne potuje samo naokoli Zemlje, ampak tudi po celotnem vsemirju in večnosti.« (Paramhansa Jogananda)

»AUM ni beseda, ampak sam Bog.« (Svami Vivekananda)

Vse je zgoščena energija: rastline, kamni, zvezde in naše telo – samo na različnih frekvencah vibriramo. »Ker je narava opredmeteni AUM, lahko ljudje z uporabo določenih manter ali čantov prevzamemo vajeti vseh manifestacij v naravi v svoje roke.

Zakaj vsako molitev zaključimo z AUM ali amen? Ker hočemo, da se naše besede sprejmejo v resnico kozmičnega AUM. Svami Rama Tirtha je dejal, da je AUM točka, na kateri se govor in misli zaustavijo ter se duša zlije z božanskim.

Namen čantanja AUM je uglasiti se z njegovo božansko zavestjo, pri čemer bomo želi sadove uspeha samo, če bomo čantali ljubeče, intuitivno in popolnoma prepričani o izrečenem. Ko na glas ali v glavi čantamo zlog AUM, z aktivno sposobnostjo sluha ustvarjamo čim boljši približek dejanskega AUM. Vsakič ko začantamo AUM, je treba ljubeče poustvariti njegovo resničnost.

Občutite, kako AUM prihaja iz vaše duše, in uglasite svojo zavest z njim. Ko se vse bolj poglabljate vase, nehate samo kot papiga ponavljati zlog AUM in potrjevati njegovo resničnost, ampak slišite in občutite kozmično vibracijo, ki prepeva v vas in vsepovsod naokoli vas, omamlja vas blaženost »glasba nebesnih teles«.

Ko sklenemo zavezo z AUM, nam nič več ne more nagnati strahu v kosti. Resničnost se prenese iz ega, v katerem nikoli ne moremo biti varni, v kozmično vibracijo, ki je esenca vsega stvarstva. Zavest ega nas odreže od preostalega življenja. Kdor pa se poglobljeno združi z AUM, ve in reče: »Jaz sem celoten univerzum. Le kaj mi lahko škoduje?«

Ko se potopimo v AUM in občutimo njegovo neverjetno moč, je zunanji svet za nas samo misel iz sanj, saj brez vsakršnega dvoma vemo, da je resničen samo AUM.

Rama Tirtha opisuje prakso jape AUM (nenehnega čantanja AUM) takole: »Ustnice in grlo ga čantajo fizično, um intelektualno, srce pa v jeziku višjih čustev.«

Osem atributov Boga (ljubezen, mir, radost, moč, modrost, spokojnost, svetloba in zvok) izvira iz kozmične vibracije. Življenje v zavesti AUM je najvišja oblika služenja drugim. Navdušujoča blaženost AUM se takrat pretaka po notranji biti in se dotakne src vsega stvarstva. »Meditirajte na AUM,« je dejal Svami Rama Tirtha, »in naklanjajte mir človeštvu.«

Zaključek pomena AUM in zaključne AUM misli

Vse, kar obstaja, izvira iz AUM in se vanj vrača. Kozmična vibracija ustvarja vse oblike; trdne snovi se od tekočin, plinov, gora in zvezd razlikujejo samo po stopnji vibriranja. AUM naklanja najvišja stanja zavesti in najgloblje znanje. Kdor pozna AUM, pozna vse.

AUM je ustvarjalna sila univerzuma. Je vodnjak vse modrosti in navdiha. Navdih najbolje izrazimo s poslušanjem AUM v sebi; če pa ga še ne slišimo, ga poskušajmo slišati. Ko zaslišite ta zvok, ki navduši dušo, razširite zavest, dokler ne zapolni možganov, nato pa še preostalega telesa. Vaši ustvarjalni napori se uglasijo z najvišjim virom navdiha, namesto da bi še naprej izražali samo vaše osebne občutke in želje. Vaša percepcija se uglasi s kozmičnim umom in ni več omejena z vašim individualnim jazom. Vaš intelekt postane univerzalna, intuitivna inteligenca in razumevanje.

Kozmična energija ohranja pri življenju univerzume. Ta moč vibrira tudi v vas. Zaveza z AUM prinaša popolni nadzor nad umom, neverjeten magnetizem in sposobnost aktivnega delovanja. V AUM prejmete neverjetne navdihe, intuitivna spoznanja in razodetja – kadar vam duša da. Med domnevne sposobnosti oziroma sidhije, ki jih povezujemo z združitvijo z AUM, sodita tudi obvladovanje kozmične energije in sposobnost enostavnega doseganja stvari v fizičnem svetu.

Pred vsako dejavnostjo, med njo in po njej zato molite k AUM. Zamislite si milost Boga, ki se steka prek AUM in blagoslavlja vse, kar počnete. Občutite radost univerzuma, ki potuje skozi vas, in sveti AUM, ki deluje skozi in okoli vas.

V AUM presežemo sebično delovanje in naša osebna volja se združi z božansko.

Manifestacije v naravi so pogosto simboli poglobljenih notranjih resničnosti. Najbolj ‘fizična’ oblika AUM je naše Sonce, ki oživlja vse življenje.

Misli za sveto mantro AUM

»Ko zaslišite notranje zvoke, se začnete vse bolj osredotočati. Ko se osredotočate nanje, postopoma spoznate, da izvirajo iz AUM. Ko še bolj poglobljeno prisluhnete, ugotovite, kako se vam telo raztaplja v veličastnem zvoku AUM, ki se razširi onkraj telesa, AUM postopoma prežema svet okoli ves. Veste, da ste ta zvok vi, in takrat se razširi onkraj neskončnosti. Tedaj boste spoznali, da ste eno z vsem stvarstvom.«
-Svami Krijananda
»Niste fizično telo, ampak blažena manifestacija AUM.« Živite v zavesti AUM. Kdor pri svojem delovanju ves čas prepeva AUM s celotnim bitjem in žitjem, v življenju nenehno prepeva o radosti. Svami Krijananda
-Svami Krijananda

Zaznavajte AUM v vsem, kar počnete, vidite in slišite.

Čantanje AUM

Vibracija, ki med čantanjem odmeva v vašem telesu, ima tako telesne kot fiziološke koristi! Prinaša občutek umirjenosti in osredotočenosti, znižuje krvni tlak, povečuje sproščenost, vibracije pa lahko malo zmasirajo vaš prsni koš, grlo in glavo.

Prednosti čantanja AUM:

  • Om mantra ustvarja pozitivne vibracije
  • omogoča popolno umiritev in globoko sprostitev
  • uči vzdržljivosti in potrpežljivosti
  • izboljšuje raven koncentracije
  • prinaša srečo.

Opis prednosti čantanja AUM:

PRETEKLOST, SEDANJOST, PRIHODNOST
Zvok AUM nas vse povezuje.

A: Budno stanje uma
U: Stanje uma med sanjanjem
M: del uma, ki je v stanju globokega spanja

NADZIRAJTE ČUSTVA
S čantanjem AUM preusmerite svoj um in pomagajte manifestirati pozitivno mišljenje.

POVEČAJTE ENERGIJO
Nekaj minut čantajte AUM, da povečate raven energije in se počutite okrepljeni.

ZVOK AUM
Pogosto pravijo, da je to zvok vesolja, saj nas njegova univerzalna vibracija vse povezuje.

ZMANJŠAJTE STRES
S čantanjem AUM se osredotočite na misli, na tukaj in zdaj, ter se prepustite dihanju.

MANIFESTIRANJE
Uporabite mantro AUM za minfestacijo pozitivnih stvari v svojem življenju.

KREPITEV
Raziskave kažejo, da lahko čantanje mantre AUM, natančneje zvoka ‘A’, okrepi vašo hrbtenico.

Kozmični zvok je najvztrajnejši in najotipljivejši izraz Boga. »AUM je zvok, s katerim lahko vsi sklenemo zavezo in s katerim se lahko vsi sčasoma združimo.« Nekega dne boste spoznali, da je AUM že od nekdaj vaš najboljši prijatelj.
-Svami Krijananda

Več o AUM in duhu, ki je vir nastanka celotnega stvarstva si lahko preberete v knjigi AUM melodija ljubezni

Več o AUM

AUM

Meditacije z AUM