Blagodejnost negativnih ionov

Sodobni človek preživi večino dneva v zaprtih prostorih, ta čas se še podaljša v zimskih mesecih ali slabem vremenu. In, če razmišljamo o kakovosti zraka, ko se sprehajamo po mestnih ulicah ali parku, pa na kakovost zraka doma, v katerem so tudi ioni, pogosto pozabljamo, čeprav je ta največkrat onesnažen z drobnimi delci. Ti delci, ki jih redno vdihujemo, lahko povzročijo tudi različne bolezni. Med onesnaževalce štejemo tudi plesen, prah, določene pline ali kemikalije in še vedno tudi tobačni dim. Slabša kakovost zraka se pozna predvsem na človekovi utrujenosti in pomanjkanju energije.

Zato bo danes rdeča nit: ion. Ion je atom oziroma molekula, ki prejme ali izgubi električni naboj. Prejetje elektrona povzroči, da ion postane negativno nabit, izguba elektrona pa nam da pozitivno nabit ion. Za vzdrževanje kvalitetnega zraka v notranjih prostorih in tudi izkoristek kvalitetnega zraka zunaj je potrebno poznati, kakšno moč ima ion oziroma ioni in kaj je njihova ključna vloga. Le tako boste spoznali velik učinek ionov na zdravje človeka.

Negativni ion in pozitivni ion se med seboj zelo razlikujeta. In če bi marsikdo iz poimenovanja sklepal, da imajo negativni ioni negativen vpliv na človeka, bi se zmotil. Pozitivni ion je namreč tisti, ki povzroča težave, negativni ion pa koristi pri dvigu splošnega razpoloženja in zdravja.

Kaj so negativni in kaj pozitivni ioni?

Ion je nekaj, kar stalno kroži v zraku, čeprav tega ne vidimo. Omenili smo že, da lahko določimo, ali gre za negativni ali pozitivni ion. Danes se spopadamo s težavo, saj negativni ioni, ki imajo pozitiven vpliv na zdravje, upadajo, kar vodi v pomanjkanje ionov. Pozitivni ion pa je vse bolj prisoten. Negativni ion in njegova negativna nabitost je namreč ključna pri prenašanju vdihnjenega kisika v kri. Negativni ioni morajo biti prisotni v čim večjem številu, saj prečiščujejo zrak. Ne le učinki ionov na zdravje, vpliv je viden takoj. Le pomislite, kje je najbolj prijetno zadihati. V naravi, gozdu ali ob jezeru. To ne preseneča, če pogledamo, kako so ioni tam razporejeni. Prav ob vodnih virih naj bi se negativni ioni pojavili celo v številki do 2000 na kubični centimeter. Nasprotno v običajnem bivalnem prostoru je številka, ki jo negativni ion doseže, od 20 do 30 na kubični centimeter.

Zakaj so negativni ioni v naravi tako prisotni? Ion je lahko nabit pozitivno ali negativno. Do negativnega naboja pride ob sproščanju visokih napetosti. Meritve ionov v naravi pokažejo dobre rezultate tudi zaradi strel, ki naenkrat sprostijo ogromno delcev, ki jih poznamo kot negativni ioni. Pomanjkanje ionov, posebno negativnih, se pozna na kvaliteti življenja, saj so učinki ionov na zdravje veliki. A ion je mogoče v notranjih prostorih tudi uravnavati. Zato obstajajo mnogi pripomočki, ki poskrbijo, da se negativni ion namnoži in tako pozitivni ion ne bo imel več negativnega vpliva na zdravje.

Zakaj so negativni ioni pozitivni?

Za nepoznavalca lahko poimenovanja pozitivni ion, negativni ion (imenovan tudi anion) povzročajo precej zmede. A potrebno si je le zapomniti, da imajo pozitivni ioni negativne vpliv pa tudi to, da bo pozitivni ion v zraku vedno prisoten, potrebno pa se je fokusirati, da poskrbijo za tisti ion, ki je za nas koristen, torej negativni ion. Čeravno se tega ne zavedamo, ionizacija vpliva na nas vsak dan. Ali ne čutite tudi vi ob slabem vremenu, ki se preveša v dež ali nevihto, dodatno napetost, slabšo sposobnost pozornosti, ste morda bolj razdražljivi, čutite bolečnino v glavi ali pa težje globoko vdihnete? Ko pa iz oblakov zagrmi in končno pade dež ter zapiha veter ali se po možnosti na nebu še zasveti strela, začutimo olajšanje. Navda nas svežina in vdih je lažji. Ja, vse to je vpliv, ki ga imajo pozitivni ioni v naravi, ki se hitro nakopičijo pred nevihto, na nas. Ob dežju pa se sprostijo negativni ioni v naravi in pozitiven učinek ionov na zdravje človeka in počutje je očiten.

Kaj so sploh ioni?

Če se vrnemo za korak nazaj. Videli smo, kako lahko vpliva določen ion v naravi. A kaj ion sploh je? Kot smo se učili pri urah kemije, je atom sestavljen in atomskega jedra, okoli njega pa krožijo elektroni in ustvarjajo elektronsko ovojnico. Ko je število pozitivnih protonov in negativnih elektronov enako, prvi se nahajajo v jedru, drugi v ovojnici, atom ni električno nabit. Do električnega naboja pa pride pri kemičnih reakcijah. Glede na to, kako dve snovi in s tem atoma reagirata druga na drugo, atomi oddajajo in sprejemajo elektrone. Tako atom ni več brez električnega naboja, ampak s prehajanjem elektronov ti niso več v ravnovesju s protoni, postane ion. S sprejemom elektronov atom postane negativni ion, tudi anion. Ko pa pride do oddajanja elektronov, nastane pozitivni ion, ion s pozitivnim nabojem, imenovan tudi kation. V grobem lahko rečemo, da kovine lažje oddajajo elektrone, nekovine pa jih zaradi sestave atoma lažje sprejemajo. In to je znanost, ki se skriva za tem, kako iz atoma nastane ion. Lažje razumljivo je tudi, zakaj se pozitiven ion ali negativen ion pomembno razlikujeta v kvaliteti.

Ioni v naravi

Kemična reakcija pa ne nastaja le v laboratoriju, ampak do reakcij prihaja tudi v naravi. Nenehno se vzpostavljajo pozitivni ioni pa negativni ioni, na razmerje in število pa vpliva vreme oziroma meteorološki vidiki kot tudi vlaga in potencialno onesnaženje zraka. Negativni ioni v naravi so posledica sončnega sevanja, dežja, ognja, strele, pršenja vode in tudi radioaktivnosti zemlje. Gre namreč za reakcije, ki sprožajo močne udarce in visoke napetosti, ki negativni ion butne iz atoma. Ne preseneča torej, da je tudi slap, kjer voda udarja ob kamenje vir, kjer so pogosti negativni ioni v naravi.

Kakšen bo ion, je torej odvisno od razmer v okolici. Pozitivni ioni v naravi so seveda prisotni, je pa hkrati dosti večja koncentracija, ki jo na pram notranjim prostorom dosega negativni ion.

Meritve ionov in vrednosti anionov

Ker vemo, da so učinki ionov na zdravje veliki, je dobro začeti pri tem, da se lotimo meritve ionov. Tako bomo lahko vedeli, v kolikšni meri so kateri ioni prisotni. Negativni ioni so najpogostejši v naravi, dosegajo število nekaj tisoč na kubični centimeter. V primeru Niagarskih slapov naj bi meritve ionov pokazale, da so negativni ioni pristni v števili 100 tisoč. V zaprtih prostorih in sodobnih stavbah pa imajo večjo nadvlado pozitivni ion. Pozitivni ioni v naravi nimajo tolikšnih negativnih učinkov, a je pomembno poznati tudi njihovo prisotnost.

V večjem mestu, kjer je veliko stavb, meritve ionov kažejo, da so negativni ioni prisotnost v številu do 450 na kubični centimeter, na vasi, je število že večje, do 1.800, negativni ion pa se, kot rečeno, razbohoti ob vodnih virih in visokogorju, do 5000 anionov na kubični centimeter. Kaj pa anion v hiši? Velik zaprt prostor vsebuje med 30 in 50 anionov, merite ionov pa v manjših prostorih pokažejo še nižje vrednosti. Te meritve ionov lahko veljajo za osnovo, ko razmišljate o zagotavljanju kakovostnega zraka. Pozitivni ioni v naravi so ob takih količinah anionov zanemarljivi.

Kje so negativni ioni v pomanjkanju?

In kaj pomeni pomanjkanje ionov? To se ne navezuje na kar vsak ion, pač pa, ko so negativni ioni v majhnih vrednostih, pozitivni ion pa prevladuje. Do tega pride posebno v mestih, kjer prevladuje onesnažen zrak. Znano je tudi, da armiran beton, iz katerega je narejenih veliko poslovnih zgradb, še znižuje število. Negativni ion je pod udarom tudi zaradi centralnega ogrevanja, klimatskih naprav, sevanja elektronskih naprav, dima ali nizke vlažnosti.

Učinki ionov na zdravje se vse bolj kažejo, saj je tudi pomanjkanje ionov ob podnebnih spremembah večje. Pozitivni ion za razliko od negativnega ne pomaga prenašati kisika v kri. Hitro opazen učinek ionov na zdravje človeka je težje dihanje, utrujenost, kot bi dihali v prazno.

Pozitivni učinki, ki jih ima negativni ion

Sedaj že ločimo pozitivni ion in negativni ion. Na splošno lahko rečemo, da negativni ioni v količini 5 tisoč do 50 tisoč na kubični centimeter večajo imunsko odpornost. Učinki ionov na zdravje se poznajo tudi pri bioloških procesih. Negativni ioni, tega pozitivni ioni ne zmorejo, večajo sposobnost mišic, zmanjšujejo bolečine ter preprečujejo utrujenost. Negativni ioni pospešijo tudi presnovo in spodbujajo pozornost. Ko so v krvi negativni ioni v večjih številkah, prenašajo tudi več kisika, krvni tlak in srčni utrip pa se normalizirata. Znižuje se tudi nivo stresa. Negativni ion ima blagodejni učinek na alergije, astmo in onesnažen zrak, ki ga vdihujemo in se nepovratno nabira v pljučih.

Ja, negativni ioni vplivajo tudi na kakovost zraka pozitivno tam, kjer pozitivni ion negativno. Anioni nase namreč vežejo male delce, ki krožijo po zraku, dodatna teža pa jih prisili, da padejo proti tlom in jih ne vdihnemo. Zrak torej ni nevtraliziran, le umazanije so odmaknjene.

Pomanjkanje ionov in posledice

Meritve ionov že nakazujejo, kje lahko pride do pomanjkanja ionov oziroma anionov. Ion, ko je pozitivno nabit, narekuje negativen učinek ionov na zdravje človeka, tako kot pomanjkanje ionov. Vse več strokovnjakov poudarja pomembnost, ki jo nosijo ioni, negativni ioni, pozitivni ioni. Sami lahko pogledate, če imate katerega od simptomov, ki jih povzroči pomanjkanje ionov (negativni ion).

Neprisoten negativni ion se lahko kaže v utrujenosti, nervoznosti ali veliki občutljivosti. Lahko pride do nespečnosti, težave z dihanjem, alergij. Učinek ionov na zdravje človeka oziroma pomanjkanje ionov se kaže tudi v težavah s srcem, zniževanjem zbranosti in občutki depresije.

Kje najdemo ione?

Meritve ionov pomagajo pri iskanju lokacij, kjer so ioni, ne pozitivni ioni, pač pa negativni ioni, močno prisotni. Negativni ion je zgoščen ob tekočih vodnih virih, slapih, rekah, brzicah, tudi morju.

Oglejte si nabor ionizatorjev tukaj >>>