Jayadev Jaerschky - Aktivirajte svoje čakre

Nova knjiga Jayadeva Jaerschkyja o čakrah je nepogrešljiv priročnik za vse, ki bi radi poglobili svoje znanje o čakrah ali ga, bolje, obudili. Gre za raziskovanje notranjega ozemlja, ki v vsakem posamezniku čaka, da bo ponovno odkrito, da se ga uzavesti in očisti, da zasije v vsem svojem sijaju. Naše telo, um in duša nam bodo hvaležni.

Jayadev Jaerschky v svojem delu črpa znanje iz bogate zakladnice učenj svojih mojstrskih učiteljev Paramhanse Yoganande in njegovega neposrednega učenca Swamija Krijanande, ki je bil dolga leta tudi Jayadevov mentor in učitelj. Priročnik je zato veliko več kot knjiga o čakrah; je predajanje znanja, kot se v jogijski tradiciji od nekdaj predaja znanje neposredno preko mojstra do učenca. Ko učenec postane mojster, podaja znanje naprej. Živimo v času, ko nas mojstri nagovarjajo med drugim tudi preko dragocenih priročnikov, kot je ta.

Že v stari Indiji, tisočletja nazaj, so čakre preučevali veliki jogiji. V svojih svetih spisih, kot so Bhagavad Gita, Patandžalijeve Jogijske Sutre in Upanišade, so jih le redko omenjali ali pa so jih ovili v simbolični jezik. Čakre so v jezik simbolike ovite tudi v Svetem pismu. Znanje o čakrah je bilo sveto in se je prenašalo izključno neposredno iz učitelja na učenca. Z razvojem človeštva pa je včasih skrito znanje vse bolj znano in nam je blizu; lahko ga razumemo. Prav zato nam je tudi lažje dostopno.

Poznavanje sedmih čaker in njihovega delovanja pomeni nič manj kot poznavanje delovanja stvarstva, saj so čakre v nas manifestacija strukture stvarstva samega. Tovrstno razumevanje vodi do samouresničenja in s tem do združitve s kozmosom. Globokih uvidov seveda ne moremo doseči s teoretičnim preučevanjem, temveč le z intuicijo, ki jo razvijamo s pomočjo meditacije.

Naše vesolje, ki je ustvarjeno iz kozmičnega vira, Duha ali Brahmana, vsebuje sedem posebnih elementov, pet od teh je temeljnih vibracijskih gradnikov. To so zemlja, voda, ogenj, zrak in eter. Vsak od teh elementov vibrira v svoji frekvenci. Teh pet elementov sestavlja vso materijo, naše zunanje vesolje. Preostala dva elementa sta nematerialna, to sta Duh v stvarstvu in Duh zunaj stvarstva.

Istih sedem elementov sestavlja tudi naše telo. Čakre so energijska središča v naši hrbtenici, kjer prebiva teh sedem elementov. Vsak ima sedež v svoji čakri. To je življenjska matrica, struktura, ki vodi k ravnovesju in harmoniji z naravo.

Sedež elementa zemlja je prva, muladhara čakra ali korenska čakra, sedež elementa voda je druga, svadistana čakra ali spolna čakra, sedež elementa ogenj je tretja, manipura čakra ali popkovna čakra, sedež elementa zrak je četrta, anahata čakra ali srčna čakra, sedež elementa eter je peta, višudi čakra ali grlena čakra. Sledita šesta, adžna čakra ali čakra tretjega očesa, ki je sestavljena iz dveh polov, to je točke med obrvmi in podaljšane medule na vrhu fizične hrbtenice, ki je center Kristusove zavesti ali Duha v stvarstvu. Zadnja, sedma, je sahasrara čakra ali kronska čakra, ki predstavlja kozmično zavest ali Duh onkraj stvarstva.

Na začetku je bil Duh, Brahman ali Bog. To je čista Zavest ali Bit. Zavest je osnovna sestavina vesolja, vse obstaja in se manifestira v tej Zavesti. Ko Duh iz sebe manifestira vesolje, prevzame tri vidike: Kozmično zavest, ki je Duh onkraj stvarstva, tudi Oče ali Sat, sledi drugi vidik, to je Kristusova zavest ali Duh v stvarstvu, tudi Sin ali Tat, tretji vidik pa je Kozmična vibracija, ki je Duh kot stvarstvo, tudi Sveti duh ali Aum. Kozmična vibracija ali Aum strukturira vse stvarstvo z manifestacijo petih kozmičnih elementov, zemlje, vode, ognja, zraka in etra, ki so inteligentne vibracijske sile.

Z mešanico teh petih vibracijskih sil se rodijo trije svetovi. Najprej vzročni ali miselni svet. Vzročni svet se imenuje zato, ker je misel vzrok vsega stvarstva, sestavljen je iz miselnih delcev in je izredno subtilen ter obsežen. V njem vse ustvarjene stvari  (vsa bitja, ljudi, živali, rastline, trdne, tekoče, plinaste snovi …) dojemamo kot oblike zavesti. Sledi astralni svet ali svet energije in svetlobe, ki se rodi iz vzročnega sveta. V ta svet vstopimo po smrti našega fizičnega telesa. V njem je veliko krajev, kamor lahko gremo, vsak v skladu s svojo individualno zavestjo. Sledi tretji, materialni svet, ki nastane, ko se energija astralnega sveta zgosti in tvori fizično vesolje. To je svet, ki ga naših pet čutil ves čas zaznava kot edino resničnost, v bistvu pa je le zadnja stopnja manifestacije.

Če potujemo nazaj: vsa materija je pravzaprav zgoščena energija, energija je zgoščena misel, misel pa izvira iz zavesti Duha.

Imamo vzročno, astralno in fizično telo. Naše življenje, duša, je zaprto v teh treh telesih, ta pa so med seboj povezana preko čaker. Čakre se nahajajo v našem astralnem telesu, vzročno telo ima čakre, sestavljene iz misli, fizično telo pa ima ustrezne pleteže. Čakre v astralni hrbtenici so povezane z živčnimi pleteži v naši fizični hrbtenici. Na ta način naše fizično telo prejema svojo življenjsko silo, prano. Sedem čaker astralne hrbtenice je povezanih tudi s čakrami naše vzročne hrbtenice in tako naše življenje dobi svojo globino in zavest. Zadnja vez je spiralast vozel na dnu hrbtenice, imenovan kundalini, ki veže našo zavest v svet materije. Z odpiranjem tega vozla se lahko naša zavest dvigne v višje sfere. Lahko rečemo, da sedem čaker v nas predstavlja kozmično strukturo in so vozli naših treh teles.

Poglejmo, kje točno v astralnem telesu se čakre nahajajo in kaj pomeni prevod njihovih imen: Sedma Sahasrara čakra ali kronska čakra se nahaja na vrhu glave, v prevodu pomeni » kolo 1000 listov«. Šesta čakra ali adžna čakra se nahaja v podaljšani meduli, njen pozitivni pol je v točki med obrvmi, v prevodu pa pomeni »ukazno kolo«. Ta čakra je dinamo zavesti, življenjske sile in vibracijskih elementov ter nenehno polni vse zemeljske, vodne, ognjene, zračne in eterične elemente telesa z življenjem in zavestjo. Peta Višudi čakra ali grlena čakra se nahaja nasproti grla v hrbtenici in v prevodu pomeni »posebno čisto kolo«. Iz tega središča se živci širijo v grlo in vrat. Četrta Anahata čakra ali srčna čakra pomeni »neomadeževano kolo« in se nahaja nasproti srca v hrbtenici, iz tega središča pa se živci širijo v srce, pljuča, prsni koš in roke. Tretja Manipura čakra ali popkovna čakra pomeni »kolo mesta z dragulji« in se nahaja nasproti popka v hrbtenici, živci iz tega središča upravljajo prebavni sistem. Druga Svadistana ali spolna čakra se nahaja v hrbtenici nasproti spolnih organov, živci iz tega središča upravljajo z reproduktivnimi organi, v prevodu pa pomeni »kolo sladkosti«. Prva Muladhara čakra ali korenska čakra pomeni »korensko kolo« in se nahaja na dnu hrbtenice, živci iz tega središča upravljajo z anusom in nogami.

Astralni živčni sistem je načrt za fizični živčni sistem, iz njega izhaja celotno fizično telo. Astralno živčevje se imenuje nadi, v jogijskih spisih je opisano kot drevo življenja, ki je obrnjeno s koreninami navzgor, saj prana teče navzdol iz vesolja v sahasrara čakro, kjer se shranjuje, od tam se spušča v hrbtenico, ki je deblo drevesa s čakrami, od koder se prana prek perifernih živcev ali vej drevesa porazdeli po našem telesu in nam omogoči, da okušamo, vonjamo, vidimo, slišimo in se dotikamo.

Nadi je svetlobni kanal, po katerem se pretaka svetleča življenjska energija ali prana. Tradicija uči, da je takih kanalov oziroma nadijev v našem telesu 72.000. Ko se življenjska sila iz čaker skozi živčni sistem pretaka navzven, je naša zavest osredotočena na čutila in zaznava zunanji svet, ko pa se življenjska sila pretaka navznoter, na notranji konec živčnega sistema, v čakre, naša zavest zaznava dušo. Če se življenjska sila iz čaker po deblu pomakne navzgor, se naša zavest pomakne k združitvi z Duhom. Iz čaker v deblu drevesa prihaja moč za vse človekove fiziološke in psihološke funkcije ter sposobnosti. Če to moč umaknemo nazaj v čakre, vstopimo v svet Duha.

V deblu drevesa življenja, hrbtenici našega astralnega telesa, se nahajajo čakre, sestavljajo pa ga trije glavni nadiji ali svetlobni kanali. To so Sušumna, osrednji nadij ali kanal za prehod energije, in Ida ter Pingala, ki sta površinska hrbtenična nadija. Ida se nahaja na levi strani Sušumne, Pingala na desni. Ida in Pingala se vijeta okoli Sušumne od dna hrbtenice do podaljšane medule, šeste čakre v obliki spirali podobne serpentine, tu se razvejita in dosežeta duhovno oko. Prvih šest čaker se nahaja na točkah, kjer se stikajo Ida, Pingala in Sušumna, sedma čakra pa je na vrhu glave.

Poglejmo si pobliže vpliv treh glavnih nadijev na naše telo, um in dušo.

Ida je nadij, po katerem se dviga mirna energija, prana, ki teče od muladhara, to je prve, korenske čakre, do točke med obrvmi, adžne ali šeste čakre. Začne in konča se na levi strani centralnega nadija, Sušumne. Naraščajoča energija v Idi povzroča fizično vdihavanje, ko se tok prane vzpenja, potegne vitalni dih s kisikom v pljuča. Ta tok je znan kot lunarni tok, ker je umirjen, notranji in hladen. Psihološko gledano pa nas ta tok poživi, dvigne, z njim pridobivamo telesno moč. Povezan je z občutkom » to mi je všeč«. Duhovni pomen Ide je v tem, da med spanjem in meditacijo umakne pozornost duše navznoter in jo združi z Duhom v možganih in Kristusovem središču.

Pingala je nadij, po katerem se spušča energija, imenovana apana, in teče od točke med obrvmi do muladhara čakre. Ta navzdol tekoči tok ustvari izdih in z njim iz pljuč iztisne nečistoče. Psihološko je ta navzdol obrnjen tok povezan s sprostitvijo. Ko postane zelo močan, nastopi smrt, tok apane v tem primeru potegne astralno telo iz fizičnega telesa. Apana ima svoje središče v trtici, od koder se širi v čutilne živce in zavajajoče ohranja človekovo zavest vezano na telo. Tok apana je zato nemiren in človeka zasvoji s čutnimi izkušnjami.

Ida in Pingala vstopata v telo skozi podaljšano medulo. Zaradi nasprotne privlačnosti obeh tokov, prane in apane, se rojevajo vdihi in izdihi. Tokova sta odgovorna tudi za delovanje srca. Če bi nam odvzeli ta dva tokova, bi takoj umrli.

Sušumna je osrednji astralni nadij ali kanal, cev, živec. V globokem spanju se nahajamo sredi toka sušumne, vendar v nezavednem stanju. Jogi si prizadeva vstopiti vanj s polnim zavedanjem. Sušumna simbolizira združitev globoko v nas, osrediščenje, medtem ko Ida in Pingala simbolizirata večno dvojnost zunanjega življenja, vzpone in padce. Duhovno gledano je Sušumna predor za vzpon v višje svetove in kozmično zavest, zato jogiji poskušajo pretok energije iz Ide in Pingale prenesti vanjo. Taisti predor doživimo med umiranjem: človek vstopi v predor in se dvigne proti svetlobi, iz telesa v astralni svet.

Naše čakre se nahajajo v Sušumni, ki poteka v središču naše hrbtenjače. Nahajajo se na točkah, kjer se stikajo trije tokovi Ide, Pingale in Sušumne. Čakre imenujemo tudi lotosi, in sicer zato, ker ima vsaka določeno število cvetnih listov oziroma tokov ali žarkov. Vsak žarek ali cvetni list ima v telesu posebno funkcijo. Poglejmo podrobneje število žarkov oziroma cvetnih listov v posameznih čakrah:

Sahasrara čakra ima 1000 cvetnih listov ali funkcij. Ta čakra je glavni dinamo in božansko središče v našem telesu, ki vpliva na povezavo in delovanje vseh ostalih čaker. Kozmična energija sicer vstopa v telo skozi podaljšano medulo, shranjuje pa se v kronski čakri v možganih in se po njej tudi razporeja. Iz kronske čakre se energija spušča in napaja spodnjih šest čaker oziroma lotusov.

Adžna čakra ima dva cvetna lista ali tokova, ki se izlivata v telo. To sta prana in apana, tokova, ki tečeta v Idi in Pingali.

Višudi čakra ima 16 cvetnih listov oziroma žarkov.

Anahata čakra ima 12 cvetnih listov oziroma žarkov.

Manipura čakra ima 10 cvetnih listov oziroma žarkov.

Svadistana čakra ima 6 cvetnih listov oziroma žarkov.

Muladhara čakra ima 4 žarke oziroma cvetne liste.

Vsak žarek ima v telesu posebno nalogo in prinaša določenemu delu telesa svetlobo in življenje. Ker je vsak cvetni listič v osnovi vibracija, proizvaja tudi določen zvok. Iz teh zvokov, ki so jih starodavni jogiji slišali v sebi, so ustvarili sanskrtsko abecedo. Vsak notranji zvok je postal ena od 50 črk sanskrta. Sanskrt je zato jezik čaker, znan je tudi kot jezik bogov. Petje in izgovorjava sanskrtskih manter je zelo učinkovito, ker ob pravilni izgovorjavi lahko povzroči velike spremembe v človekovi zavesti. Zavedati pa se je treba, da je vse duhovne vaje treba izvajati predano in z ljubeznijo v srcu. Še noben jogi ni dosegel končnega jogijskega cilja, božanske združitve, brez predanosti in ljubezni.

Čakre in telo

Naše telo ne živi le zavoljo fizičnih sredstev, kot so hrana, voda, zrak in sonce, temveč tudi in predvsem zaradi kozmičnega toka, ki vstopa v telo skozi podaljšano medulo in nato po hrbtenici navzdol skozi čakre v celotno telo. Da bi razumeli pomen čaker za fizične funkcije telesa, moramo vedeti, kako je zgrajeno astralno telo. Astralno telo je sestavljeno iz 19 elementov, ki so pranske in umske narave. Štirje elementi umske narave so čutno zaznavanje, inteligenca, ego in čutenje. Sledi pet pran, tokov, ki krepijo kristalizacijske, asimilacijske, eliminacijske, presnovne in cirkulacijske funkcije telesa. Nato je tu pet pranskih tokov, ki poživljajo naših pet čutov: okus, vid, vonj, dotik in sluh. Ostane še pet praničnih tokov, ki oživljajo naših pet instrumentov delovanja: noge, roke, glas, organe izločanja in organe razmnoževanja. Vsak od teh 19 praničnih tokov daje zdravje posameznim delom našega telesa in vsak ima sedež v svoji čakri.

Seznam čaker, ki prikazuje, katere organe in fizične funkcije vitalizirajo:

Adžna čakra, njen pozitivni in negativni pol: točka med obrvmi s prano hrani inteligenco, podolgovata medula s prano hrani celotno telo in je tudi sedež zavedanja ega.

Višudi čakra s prano hrani ščitnico, vratni pletež, vrat, predel grla in glasilke. S prano napaja tudi naša ušesa.

Anahata čakra daje življenje in prano srčnemu pletežu in žlezi timus. S prano hrani prsni koš, roke, dlani in celotno področje telesa. Hrani tudi našo kožo, občutek za dotik in naše čutenje.

Manipura čakra daje življenje s prano nadledvični žlezi in sončnemu pletežu. S prano hrani prebavne organe, oči, noge in stopala.

Svadistana čakra daje življenje jajčnikom ali žlezi mod in sakralnemu pletežu. S prano hrani celotno področje medenice, pa tudi naš jezik in spolne organe.

Muladhara čakra daje življenje in prano trtičnemu pletežu, hrani izločanje, noge in stopala. Hrani pa tudi naš nos, anus in mentalno funkcijo čutnega zaznavanja.

Izmed 19 elementov astralnega telesa si pobliže oglejmo pet pranskih tokov, od katerih ima vsak svoj sedež v določeni čakri:

UDANA ima svoj sedež v višudi ali grleni čakri (element etra). Zadolžen je za našo presnovo. Če ta tok v telesu oslabi, pride do sušenja telesnih organov (jetra, pljuča, črevesje, siva mrena …).

PRANA skozi podaljšano medulo vstopi v telo in ima sedež v anahata ali srčni čakri (element zraka, življenjske sile). Odgovoren je za kristalizacijo, to je za rast tkiv in gradnjo mesa v telesu. Pri življenju ohranja celotno telo in njegove celice. Kadar je delovanje tega toka moteno, pride do bolezni razkroja, ker se hrana ne more pretvoriti v novo tkivo ( tuberkuloza …)

SAMANA ima sedež v manipura ali popkovni čakri (element ognja). Odgovoren je za presnovo v telesu. Moteno delovanje tega toka povzroči slabo prebavo, zaprtje in bolezni, ki so posledica slabe prebave.

VYANA ima sedež v svadistana ali spolni čakri (element vode). Odgovoren je za obtok. Pri motenem delovanju tega toka lahko pride do nizkega ali visokega krvnega tlaka, slabokrvnosti, težav s kožo …

APANA ima sedež v muladhara ali korenski čakri (element zemlje). Zadolžen je za izločanje strupov iz telesa. Nepravilno delovanje tega toka povzroča črevesne in želodčne pline, zaprtje, pomanjkanje lakote, raka, tumorje, čire, mozolje ter vse bolezni, ki so posledica neizločanja strupov.

Prana je glavni zdravilec in dajalec življenja v telesu. Harmoničen pretok prane v telesu je največji ključ do zdravja. Sposobnost zavestnega pošiljanja močnega pretoka prane v telo na enakomeren način je ključ do zdravljenja in dobrega počutja. Dovolj je, da si predstavljamo tok, ki vstopa skozi

podaljšano medulo in ga z močjo volje usmerjamo v del, ki ga želimo napolniti z energijo, pri tem pa ga napenjamo. Pri tem si lahko neizmerno pomagamo z izvajanjem energijskih vaj, katerih avtor je veliki mojster joge Paramhansa Yogananda.

Čakre in um

Čakre niso le središča energije, temveč tudi zavesti in s tem psihološkega zdravja. Vsa stanja zavesti imajo korenine v naših čakrah. Primer: ljubezen je občutek, stanje zavesti, ki ima korenine v anahata čakri. Občutek osebne moči, pa tudi jeze in tesnobe, občutimo na predelu želodca in ima korenine v manipura čakri. Navdih je izkušnja duhovnega očesa v adžna čakri. Če tenkočutno opazujemo svoje občutke, lahko zaznamo, kje v telesu se pojavijo. Vsako stanje zavesti in vsa naša čustva so povezana s posameznimi čakrami. V njih so shranjena vsa naša karma, pretekle izkušnje, navade, nagnjenja, načini razmišljanja in odzivanja. Skratka, stanje v naših čakrah določa, kdo smo, kako živimo in kako se odzivamo.

Naše čakre v svojem prvotnem stanju izražajo čistost naše duše. Ko se naša duša poistoveti s telesom, se imenuje ego, ta pa usmerja naše energije navzven, v svet. Na tej točki lastnosti naših čaker izgubijo svojo notranjo čistost in pridejo pod vpliv treh gun, lastnosti narave. Jogijsko učenje pravi, da je vse v zunanjem svetu mešanica treh gun: SATVA GUNA je dvigajoča kvaliteta, RAJO GUNA (rajas) je aktivirajoča kvaliteta in TAMO GUNA (tamas) je zatemnitvena lastnost. Tako se lahko na primer prvotna ljubezen pod vplivom treh gun spremeni v spekter različnih kvalitet ljubezni: od nesebične, prijazne, čustvene do strastne, posesivne, vse do dolgočasne in temne ljubezni.

Gune v vsaki čakri ustvarjajo različne spektre občutkov in lastnosti.

Sahasrara ali kronska čakra je onkraj dvojnosti in ni vpletena v ta svet. Njene lastnosti so tiste, ki smo jih izgubili in jih instinktivno iščemo: SAT (obstoj), ČIT (zavest), ANANDA (blaženost, radost). To čakro dosežemo prek adžna čakre.

Adžna čakra (Kristusova zavest)  ̶  točka med obrvmi in njene pozitivne lastnosti: koncentracija, moč volje, intuitivno mišljenje, inteligenca, duhovna moč, uglašenost z božansko voljo. Njene izkrivljene lastnosti: zloraba moči volje, intelekt, ki ga vodi ego. Podaljšana medula in njene pozitivne lastnosti: intuicija, sedež nadzavesti, sprejemanje kozmične energije, vrata vibracije AUM, postati kanal. Njene negativne lastnosti: zavest ega, volja ega, identifikacija z egom, zabloda, odpor proti transcendenci.

Višudi čakra (element etra) in njene naravne pozitivne lastnosti: videnje širše slike obstoja, sebe in drugih, videnje situacij, modrost, razločevanje, mirnost, notranja osvoboditev od posvetnih zadev, širitev, iskanje višje modrosti. Izkrivljene lastnosti: odrezanost od drugih, vesoljnost, abstraktnost, beg pred svetom, nemir, zmedenost, oddaljenost, odpor do osredotočenosti, koncentracije.

Anahata čakra (element zraka) in njene naravne pozitivne lastnosti: čista ljubezen, predanost, intuitivno zaznavanje, neomejena ljubezen do vseh bitij, dajanje, čiste želje, empatija, zdravilna energija, neustrašnost, veselje, združevalni odnos. Izkrivljene lastnosti v anahata čakri: neobvladana čustva vseh vrst, navezanost, vse posvetne želje in želje, ki jih vodi ego, temni občutki, strah, občutek neljubljenosti.

Manipura čakra (element ognja) in njene pozitivne lastnosti: samoobvladovanje, osredotočenost, moč, pozitivna strast, vitalnost, živahnost, navdušenje in veselje do življenja. Njene negativne lastnosti: neusmiljenost, okrutnost, nadzor nad drugimi, destruktivnost, zloraba moči, odpor do nežnosti, ljubezni.

Svadistana čakra in njene pozitivne lastnosti: prilagodljivost, odprtost, voljnost, sposobnost prilagajanja drugim in življenju, ustvarjalnost, nenavezanost, sposobnost spreminjanja sebe, svojih mnenj, načina življenja. Izkrivljene lastnost: neodločnost, dovzetnost, nesprejemanje odločitev, odpor do nadzora, odsotnost stališč, moči in cilja.

Muladhara čakra in njene naravne pozitivne lastnosti: zvestoba, pogum, vztrajnost, odločnost, dokončanje začetega, prizemljenost, mirnost, stalnost, zanesljivost, občutek varnosti in zaščite, stabilnost, metodičnost, moč. Njene izkrivljene lastnosti: navezanost na stvari, trma, navade, odpor do sprememb, nestrpnost, neprilagodljivost, nepopustljivost, predanost rutini.

Vsi moramo odkriti, katere elemente moramo razviti in katere težnje moramo izkoreniniti. Gre za vseživljenjsko nalogo samopreobrazbe, če se želimo vrniti k svoji naravni popolnosti in sreči.

Čakre in duša

Duhovni vidik čaker je najpomembnejši za vse, ki si prizadevajo za samouresničitev, za združitev in razsvetljenje. Čakre so sedeži božanskega v nas, vsaka od njih so vrata k Duhu. Čakre so tudi lestev, po kateri se je naša duša v davnini spustila navzdol, od svetlobe do materije. Po isti lestvi se mora povzpeti nazaj. V vsakdanjem življenju se naša energija, prana, neprestano razteza iz čaker v čutne živce in našo dušo zaposluje z materialnimi zaznavami. Bolj ko se vzpenjamo z energijo navzgor po čakrah v hrbtenici, višja je naša zavest. Vse čakre so pomembne in bistvene za naše življenje, toda naše težišče mora biti v zgornjih čakrah.

Središče energije v naših čakrah določa stanje naše zavesti. Obstajajo tri glavne vrste oseb, ki izražajo satva guno, radža guno in tamo guno. Satvične ali čiste osebe živijo v jasnosti intelekta in razumevanja, njihova zavest je večinoma osredinjena v adžna čakri. Radžastične osebe so nemirne, vladajo jim čustva, simpatije, antipatije, upanja, razočaranja, ambicije, porazi. Osredotočeni so v predvsem v anahata čakri. Tamastične, težke osebe so pretirano osredotočene na telesne užitke in nagrade, njihova zavest se nahaja v nižjih treh čakrah. Z močno pranajamo, kot je krija joga, se naša zavest in energija ponovno osredinita v hrbtenici. Globoko v hrbtenici teče reka brezmejne radosti, kar je dokaz božje prisotnosti v nas.

Mojster Paramhansa Yogananda je opisal notranje barve čaker, vključno z oblikami, ki se pojavijo v notranjem vidu, in zvoke, ki so praviloma slišni v desnem ušesu, prisoten je lahko tudi določen notranji okus:

Adžna čakra: vidimo zlat obroč, ki obdaja modrovijolično polje, v središču je belosrebrna peterokraka zvezda. Slišimo zvok AUM, ki je enoglasje vseh zvokov. Okus opisujejo kot kombinacijo gheeja in medu, nektar nesmrtnosti, amrita.

Višudi čakra: vidimo barvo dima, ki je karirasta s svetlečimi se pikami luči. Slišimo zvok vetra ali morskega bučanja. Občutimo izjemno grenak okus, narašča želja in navezanost na ta okus.

Anahata čakra: vidimo kroglo utripajoče modre barve. Slišimo zvok globokega zvona, pri manj popolnem zaznavanju lahko tudi visokotonski zvon. Občutimo kisel okus in željo po njem.

Manipura čakra: vidimo rdečo barvo in trikotnik. Slišimo brnenje strunskega glasbila, harfo, indijsko vinico. Občutimo grenak okus in željo po njem.

Svadistana čakra: vidimo bel polmesec. Slišimo zvok flavte, pri manj popolnem zaznavanju zvok čričkov ali curljanje vode. Občutimo rahlo grenak okus in navezanost nanj.

Muladhara čakra: vidimo rumen lik s štirimi koti, stranicami. Slišimo zvok čmrlja, ob slabšem zaznavanju zvok motorja. Občutimo sladek okus in željo po sladkem.

Kot smo ugotovili, so čakre jedro naše energije, iz njih energija seva navzven, v telo. To sevanje, tok, ustvarja AVRO ali magnetno polje okrog nas. Ker naša avra izhaja iz čaker, ni le polje energije, temveč tudi zavesti. Vsi nosimo s seboj svojo osebno avro z lastnostmi, ki odsevajo našo osebnost. Renesančni slikarji so okoli glav svetnikov slikali avreole sijoče svetlobe. To je sij sahasrara čakre in pomeni božansko združitev.

Močnejša kot je naša avra, manj je možno na nas vplivati, saj velja, da močnejši magnetizem prevlada nad šibkejšim. Močna avra je kot močno magnetno polje, ki k sebi privlači priložnosti, ljudi in okoliščine. Magnetizem pa je lahko različnih vrst: duhovni, pozitivni, negativni, posvetni, čutni, zlobni … Če je naša pozitivna avra v tem trenutku močna, bodo imele negativne posledice naše negativne pretekle karme na nas manjši vpliv.

Obstajajo načini za okrepitev avre, kot so izvajanje energijskih vaj, vsakodnevno telesno gibanje, pozitivno mišljenje, pri prehrani pa moramo gledati, da uživamo čim več svežega sadja in se občasno postimo. Družiti se moramo s pozitivnimi ljudmi, meditirati o svetnikih, o barvah …

Duhovne resnice vplivajo na vse vidike našega življenja. Čakre imajo vpliv tudi na naše odnose, tako partnerske, prijateljske kot tudi odnose v skupnosti. Tu je poudarek predvsem na srčni čakri in negovanju njenih kvalitet.

Elementi čaker  so ključnega pomena tudi pri vedskih znanostih, kot so ajurveda, vedska znanost o zdravju, džotiš, vedska astrologija kot sredstvo samospoznavanja, vastu, vedska znanost o arhitekturi in ustvarjanju ugodnega okolja, ter joga.

Tudi vse oblike umetnosti so posebne oblike stanj zavesti, ki imajo svoj sedež v čakrah. Umetnost prenaša energije čaker umetnika neposredno v naše čakre. Gre za vibracijo, ki jo umetnost izžareva. Njen pravi pomen je v prikritem učinku na naše čakre in s tem na stanje naše zavesti. Posebno mesto in vpliv na naše čakre ima glasba. Zvoki povzročajo, da naše čakre resonirajo in prebujajo stanja naše zavesti. Začutimo lahko, v kateri čakri resonira glasba, ki jo poslušamo, in ali je njena energija usmerjena navzgor ali navzdol. Enako velja v slikarstvu, literaturi in ostalih vrstah umetnosti. Bolj je umetnik vzvišen v svoji viziji, bolj njegova umetnost predstavlja vrata v višjo zavest.

Najvišji namen čaker pa je dvig duše skozi njihovih sedem vrat, portalov, nazaj v svoj kozmični dom s pomočjo meditacije.

Sedem je ključno število za naš makrokozmos, naše telo s svojimi čakrami pa je natančna kopija makrokozmosa. Hindujski sveti spisi opisujejo sedem makrokozmičnih sfer ali lok in sedem podzemnih svetov, ki predstavljajo naše čakre. Vsaka od naših čaker predstavlja eno od lok, ovija jo ovoj zavesti ali koša. Na poti prebujanja se je treba povzpeti po čakrah, pri čemer se spuščajo tančice teh ovojev, ki zakrivajo zavedanje duše. Ko so vse tančice odstranjene, ostane čista svetloba duše.

Čakre se popolnoma odprejo in razvijejo svojo božanskost, ko prebudimo moč kundalinija, sile ali šakti, ki miruje pod našo korensko, muladhara čakro. Kundalini je sanskrtska beseda za kačo. Prebujanje kundalinija je sveto dejanje in je namenjeno tistim iskalcem, ki svoje življenje posvetijo duhovni rasti. Potrebne tehnike in blagoslove podeli guru.

Priročnik Aktivirajte svoje čakre je hkrati tudi učbenik z vajami za odpiranje, čutenje in čiščenje svojih čaker. Posamezna poglavja nas vodijo po tedenskih sklopih tehnik, meditacij in vaj, ki nam pri tem pomagajo. Naštejmo jih nekaj: energijske vaje, meditacijska tehnika Hong Sau, maha mudra, recitiranje manter, vizualizacija čaker in njihovih elementov, določeni jogijski položaji, izvajanje pranajame, ki deluje na pretok energije v hrbtenici, afirmacije za posamezne čakre, molitve, glasba, umetnost, esence cvetja …

Vse predlagane tehnike uporabljamo in izvajamo s predanostjo, iskrenim srcem in ljubeznijo, ki je tista skrita sestavina, ki na koncu odpre vsa vrata.