Kaj je metatronova kocka?

Tradicionalna ljudstva so že dolgo vedela, da vse okoli nas sestavlja sveta geometrija in da se ustroj ustvarjanja stvarstva ravna po njenih zakonitostih. Gre za razmerja in določene vzorce, ki se znova in znova pojavljajo in ponavljajo, če se ozremo v svet narave. Od razporeditve cvetnih listov, do školjke ali razmerjih, po katerih je oblikovano človeško telo. Sveta geometrija tako v sebi skriva ključ za razvozlavanje in razumevanje vsega vesolja. Določen simbol prinaša v življenje določeno sporočilo, obdaja pa ga specifična energija.

Simbol oziroma podoba, ki ima pomembno mesto v sveti geometriji, je tudi metatronova kocka. Trinajst povezanih krožnic znanja namreč ustvari pet temeljnih elementov, ki tvorijo vesolje. Ti so: kocka, tetraeder, oktaeder, dodekaeder in ikozaeder. Omenjen simbol omogoča naše vračanje v stanje prazavesti ter razodeva skrivnosti in informacija, za katere človek drugače ni dojemljiv.

Kaj je Metatronova kocka?

Osnovni pomen metatronove kocke bi bilo mogoče razložiti kot podobo božanske energije. Natančneje, energije, ki teče v vseh kotičkih stvarstva. Pretaka se preko Nadangela Metatrona, po katerem se kocka imenuje, ki skuša poskrbeti, da bi bila energija v ravnovesju, kar pomeni harmonijo božanske stvaritve – vesolja in narave. Kocka predstavlja popolno harmonijo oziroma ravnovesje notranjega življenja in ustvarjanja sveta, kakršnega si želite. Pomembno je, da je metatronova kocka čim bolj prisotna v vašem vsakodnevnem življenju, v obliki simbola, ki se lahko pojavljajo tudi na vsakdanjih predmetih, kot je na primer steklenica ali podstavek za steklenico. Voda, ki jo nalijete v takšno steklenico ali postavite na podstavek, namreč omogoča vaši tekočini vračanje v prejšnje stanje ali življenje, ko je živo tekla in ni bila ujeta v cevi ali pristala v kozarcu. Kocka predstavlja vrnitev in povezavo kolektivne zavesti. Na ta način metatronova kocka deluje na vrsto različnih predmetov in elementov življenja, saj vrača povezavo energije, ki teče po vesolju.

Podobo metatronove kocke dobite, če povežete 13 središč rože življenja, ki je prav tako osnovni simbol, ki ga prepoznava sveta geometrija. Simbola rože življenja in metatronove kocke sta med seboj pomembno zvezana, njuni delovanji pa se dopolnjujeta. Roža življenja je namreč ustvarjena iz 13 krogov, ki so sami po sebi simbol popolnosti.

Krožnice povezane z ravnimi črtami pa tako tvorijo notranje ravnovesje posameznika in harmonijo božanske stvaritve ter med drugim oblikujejo nekatere za sveto geometrijo pomembne podobe, kot sta oktaeder in tetraeder. Krožnice in ravne daljice predstavljajo različne aspekte kozmosa. Medtem ko so ravne črte predstavnice moškega aspekta zavesti, pa krožnice oziroma krogi kažejo na nasprotni ženski aspekt vesolja.

flower-of-life-916476_960_720

Ime Metatron

A za resnično razumevanje metatronove kocke je pomembno vedeti, od kje sploh prihaja nadangelovo ime Metatron. Nadangela poznajo v nekaterih vejah judaizma in krščanske vere. Šlo naj bi za angela, ki simbolizira število 13. Število 13 je, kot že omenjeno, pomembno vpisano v simbol, ki ga povzdiguje sveta geometrija, to je roža življenja, pa tudi sama metatronova kocka. Po religioznih usmeritvah obstaja 13 nadangelov, pri čemer nosi zadnji, Metatron, povezovalno vlogo. Ostali nadangeli, ki jih je dvanajst, naj bi namreč nastali in prihajajo iz skupne točke, stičišča in torej ene zavesti. Za to enotno točko bi lahko med nadangeli imenovali Metatrona. Sedaj pa je potrebno vzorec prenesti še na širšo sliko, ki jo v vesolju izkazuje sveta geometrija. Tudi zavest vesolja naj bi namreč prihajala in se njena energija pretakal iz ene točke. Določena točka, ki jo je mogoče razumeti tudi kot zavest, se znotraj svete geometrije označuje kot Metatron.

A zanimivo je, da je Metatron ali metatronova kocka prvič omenjena v tekstih, pripisanih judovski veri, napisanih v srednjem veku. Omembe ni mogoče zaslediti ne v Hebrejski bibliji ne v Svetem pismu. Omembe metatronove kocke pa se pojavljajo v nekaterih poznejših zapisih, ki pa ne izhajajo nujno iz ozko razumljenih omenjenih religij, pač pa so del ezoteričnih in okultnih verovanj. Naloga omenjenega trinajstega nadangela naj bi bila tudi funkcija pisca in čuvaja akaških zapisov. Kot tak pa se lahko pojavlja v različnih oblikah. Tako nekateri tudi Thot prepoznavajo kot enega od aspektov omenjenega Metatrona. Kot takega ga je mogoče videti tudi v vlogi skrbnika specifičnih geometrijskih oblik, ki so popolne glede na sveto geometrijo. Ker je metatronova kocka telo, te geometrijske oblike tudi sooblikujejo večdimenzionalno stvarstvo. Ime Metatron torej v sebi skriva pomen: »preko matrice«, saj gre za točko, v kakršnikoli obliki že, preko katere teče in se širi energija. In tako kocka predstavlja popolnost.

Geometrija Metatronove kocke

Kocka je v matematiki znana kot tridimenzionalno telo. A zmotno je razmišljanje, da je tudi metatronova kocka fizično telo v prostoru. Gre namreč za dvodimenzionalni simbol večdimenzionalnega telesa, ki se ga lahko izriše tudi na listu papirja. Sestavlja ga trinajst enakih krožnic, potrebno pa je upoštevati, da je prvi krog središče, drugih dvanajst krogov pa je razporejenih okoli. Ravne linije, ki povezujejo teh dvanajst krogov, potekajo preko središča prvega oziroma zadnjega, trinajstega kroga, kar se povezuje z interpretacijo energije, ki teče preko skupne točke. In kako, natančneje, je razporejena dvanajsterica krogov? Šest jih oblikuje šesterokotnik okoli krožnice v središču, ostali šest pa je razporejenih po istih radialnih črtah.

Znotraj metatronove kocke je mogoče prepoznavati različne like svete geometrije. Omenjena je bila že roža življenja, ki je tudi znak božanskega ustvarjanja in se resonančno ujema s podobo, ki jo nosi metatronova kocka.

flower-of-life-2727562_960_720

Kocka predstavlja ključ do informacij, ki se skrivajo v kozmosu ter s tem globoko v človekovi zavesti, le da je do teh skrivnosti težko dostopati ali sploh pozabiti na njihov obstoj. Ta ključ pa se skriva v petih likih platonskih oblik, petih geometrijskih elementih, po katerih je bila ustvarjena Zemlja in celotno vesolje. Gre za sledi božanske kreacije. Posamezni elementi so predstavljeni v različnih oblikah, ki nosijo imena kocka, oktaeder, tetraeder, dodekaeder in ikozaeder. Vse to so geometrijski liki, sestavljeni iz različnega števila ploskev.

To, da so vsi osnovni elementi združeni, že nakazuje na pomembno vlogo metatronove kocke. Bilo je že govora o tem, kako preko nje potuje energija, ki teče skozi ves kozmos. Gre torej za nekakšen kanal. Ta kanal, ki ga omenjena kocka, predstavlja pa na ta način ljudi, snovi ter sploh vse, kar obstaja povezuje s tistim prvotnim, prabitjo, primarnim, izvirnim. Do izvora je mogoče vzpostaviti povezavo le preko geometrijskega polja, kjer energija ustvarja visoke frekvence. Kanal, ki torej vse povezuje in se prek njega vse pretaka, je osnova za razumevanje in hkrati prikaz ideje: »kakor spodaj, tako zgoraj, kakor znotraj, tako zunaj«. Na ravni človeka je to idejo potrebno razumeti tudi na način, da se tisto, kar je v osebi, kaže tudi zunaj nje. Koncept se manifestira tudi, ko gre za kreiranje življenja. To, kar si, privlačiš v svoje življenje.

Zakon privlačnosti ima napačno ime

A kaj natančno imata oktaeder, tetraeder, dodekaeder in vse druge geometrijske oblike z zakonom privlačnosti? In morda poimenovanje »metatronova kocka« resnično ni najboljše poimenovanje za ta koncept, ki ga je mogoče prepoznavati v vsem kar obstaja. Nemara bi ga bilo bolje poimenovati kot zrcaljenje oziroma zakon zrcaljenja. To ime se namreč takoj osredotoči na bistvo, da je svet okoli posameznika, človeštva ali druge oblike življenja odsev tega, kar ta stvar je znotraj sebe. Sveta geometrija in njeni liki so torej le način prezentacije in manifestacije notranjega življenja in notranje zavesti. Preko metatronove kocke in njenih platonskih oblik pride do procesa stvarjenja realnega sveta. Polje visokih frekvenc s povezavo in prenosom različnih nivojev zavesti omogoči kreacijo.

A kaj pravzaprav je ta izvor, vir in pravir? Polje, ki ga tvori energija, je mogoče razumeti tudi kot sam vir energije. To polje, ki ga predstavlja metatronova kocka, pa je nekakšno središče in dokaz obstoja. V njem se namreč nahaja zavest, ki pravi »jaz sem«. In ravno v tem se skriva brezkončno, izvorno izhodišče zavesti, ki je v svojem bistvu ljubezen.

5 platonskih teles

Pet platonskih oblik je bilo že omenjenih. Prav tako je bil predstavljen pomen lika, ki ga sestavljajo kocka, ikozaeder, oktaeder, tetraeder in dodekaeder, kot kanala za pretakanje energije, ki teče po kotičkih stvarstva, od znotraj navzven A glede na to, da gre za sledove božanskega stvarjenja in osnovo vsega, kar je, je dobro razumeti, v čem so specifike določenega izmed elementov, ki se v podobi vesolja množijo, ponavljajo in pojavljajo v raznolikih oblikah.

basics-2029357_960_720

Geometrijske oblike so predstavnice različnih elementov, ki so tudi osnova za različno razumevanje in pogled na svet. Tako kocka predstavlja element zemlje. Sestavljena iz šestih kvadratov nakazuje na snovni ravni na trdo agregatno stanje oziroma trdno obliko materije. Na ravni človeka pa zemlja pomeni fizično telo in materialno plat življenja. Druga od platonskih oblik, ikozaeder, je praviloma sestavljen iz dvajsetih enakostraničnih trikotnikov in je povezan z vodo. Vodo že naravno povezujemo s tekočim stanjem, na ravni človeka pa gre za emocionalni aspekt telesa. Tretje stanje, v katerem je mogoče najti materijo, predstavlja oktaeder. Sestavljen iz osmih trikotnih ploskev oziroma kot dvojna štiristrana piramida oktaeder označuje zrak oziroma plinasto stanje. Na ravni telesa gre za mentalno energijo in raven uma. Ta je tesno povezana z emocionalnim telesom in vpliva na mišljenje in zmožnost realizacije želja.

Tetraeder, ki predstavlja ogenj in duhovno telo, pa prestopa mejo materialnega sveta. Kocko, ikozaeder in oktaeder se namreč povezuje s pretokom energije, v povezavi s fizičnim in materialnim življenjem pa tetraeder, sestavljen iz štirih trikotnih ploskev, vodi energijo v duhovne aspekte. In tako ne čudi, da je merkaba simbol, ki predstavlja trodimenzionalno svetlobno energijsko polje, sestavljeno iz dveh nasproti vrtečih se teles, pravzaprav podvojen tetraeder. Dodekaeder se od predhodnikov še nekoliko razlikuje in ga je morda teže razumsko povezati s poznanim. Predstavlja namreč zavest oziroma prano, ki se navezuje na popolnost življenjskih sil in energije, ki teče in je znotraj stvarstva vedno v teku.

Skriti simbol

Pomembno se je zavedati, da poznavanje, razbiranje in, končno, uporaba metatronove kocke še zdaleč ni samoumevna. V preteklosti so moč njene energije že poznali znotraj grške in egipčanske mistične šole, a so njeno sporočilo poskušale obdržati kot strogo zaupno skrivnost. Podoba je bila tako čaščena in sveta, da je njeno razkritje lahko pomenilo smrtno obsodbo za tistega, ki se jo je odločil predstaviti širši javnosti. Metatronova kocka namreč že s pogledom nanjo ob določenih pogojih omogoča prehajanje v notranje nivoje zavesti, ki naj bi bili običajnim smrtnikom nedostopni. Nasprotno pa sodobni čas, ko voditelji in praktiki mističnih šol ne težijo k skrivanju informacij, odpira možnost dostopa vsem, ki so tega želijo in so se pripravljeni učiti in odpirati svojo zavest.