Yantra

V vizualnih podobah se pogosto skrivajo mnoge informacije in sporočila, ki so našemu umu morda nerazumljiva in ne direktno berljiva, a kljub temu pomembno vplivajo na nas, naše energijsko polje, pretočnost in ravnovesje. Z uravnovešenjem lastnih ravni zavesti in življenj pa pozitivno vplivamo tudi na okolico, tako ljudi kot naravo, ki zrcali celovitost stvarjenja kozmosa.

O čem nas učijo pogosto živopisane podobe yanter, kombinacije geometrijskih oblik, ki se pojavljajo na slikah, v pesku ali kot tridimenzionalni objekt? Kaj nas lahko tradicionalne prakse naučijo o sprejemanju sveta in nas samih ter kako lahko z yantrami v svoje življenje privlačimo tisto, česar si želimo?

Kaj je Yantra

V dobesednem prevodu iz sanskrta beseda yantra pomeni stroj, aparat oziroma napravo, pravzaprav pa predstavlja geometrijski diagram, ki zaseda pomembno mesto med tradicionalnimi vzhodnimi religijskimi praksami. Uporablja se jo na različne načine v templjih ali skupinskih verskih prostorih ali pa tudi za osebno rabo. Po izročilih hindujskih in tantričnih tradicij naj bi uporabe yanter pri meditaciji in drugih praksah prinašale koristi za vernika. Zaradi simetričnega izgleda so yantre pogosto uporabljene tudi za okraševanje templjev.

yantra1
yantra2

Različne yantre, ki jih bomo spoznali, pa so vezane na različna božanstva, elemente ali energije. Preko njih naj bi bilo lažje izvajati prošnje, zaobljube, naloge in izzive človeka, ki so lahko vezani na materialno ali duhovno plat življenja. Danes je yantra pomemben del religioznih praks znotraj hinduizma, budizma in džainizma.

Znotraj sanskrta je yantra pogosto omenjena tudi kot mandala, sveti simbol, ki naj bi predstavljal celotni kozmos, stvarstvo. Diagram, ki se uporablja kot dodatek pri čaščenju, pa naj bi vizualno predstavljal in materializiral določene mantre. Nekateri yantre opisujejo tudi kot svete predmete, ki nosijo energijo določenega božanstva in omogočajo uresničevanje človekovih globokih želja in potreb. Ta »naprava« naj bi torej podpirala bistvo, idejo. Kot bomo videli, jo sestavljajo različni vzorci geometričnih in drugih oblik, ki so preneseni tudi iz narave. Njihovo delovanje lahko pomirja mentalno telo, krepi vez z duhovno platjo življenja, uporablja pa se jih lahko kot svete predmete ali znotraj verskih obredov in ritualov.

Uporaba in pomen yantre

Praksa yanter je zelo razvejana, načini uporabe pa so prilagojeni različnih izročilom. Lahko se jih uporablja v sklopu meditacije, kot zaščitni talisman, za privabljanje željenih lastnosti v življenje ipd. Lahko slonijo na dvodimenzionalnem prikazu, ustvarjene z risanjem ali graviranjem na ravno površino ali pa gre za predmet v prostoru. Bühnemann opisuje in ločuje tri tipe yanter glede na način uporabe.

  • Nekatere Yantre se uporablja pri verskem obredju čaščenja (primer Sri Yantra). V teh primerih se uporablja geometrijske diagrame, ki pripadajo določenemu božanstvu oziroma energiji, včasih so nanje vpisane tudi mantre.
  • Yantra je lahko tudi nekakšen podstavek, sestavni del obrednih pripomočkov, kot so posodice, luči. Navadno so te yantre sestavljene iz preprostejših oblik in imajo poleg svete tudi praktično funkcijo.
  • Yantra izdelana na različne podlage, kot so lubje, poseben papir, cvetje, pepel, riževa pasta ipd. je lahko sestavni del obredov, s katerimi izvajalci skušajo doseči uresničitev določene želje. Posebno v budizmu je Sivali yantra pogosta za vzpostavljanje privlačnosti dobrobiti, bogastva in radosti v življenje.

Yantre, ki izhajajo iz središčne točke, imenovane bindu, so lahko pripomočki pri meditaciji. Okoli središča se nahajajo podobe, kot so trikotnik, lotus, krog, osmerokotnik, heksagram, redkeje pentagram, pa tudi zunanji kvadrat, ki nakazuje štiri osrednje smeri oziroma usmeritve. Pri uporabi yanter za talismane, ki odganjajo zlo in privlačijo srečo ali zdravje, je simbol navadno vezan na določeno božanstvo. Po tradicionalnem izročilu morajo biti talismani posvečeni s strani duhovnega voditelja ali duhovnika, pri obredu posvetitve pa se uporablja tudi specifično izbrana mantra ali več njih, glede na potrebe posameznika. Če yantra ne nosi določene mantre, naj bi bila brez življenjske energije in praktično brez pomena.

Poznana pa je tudi yantra joga, ki je ena od najzgodnejših omenjenih jogijskih praks, ki izvira iz Tibeta z bogato duhovno tradicijo. Yantra joga z združevanjem specifičnih telesnih položajev in tehnik, ki ozaveščajo dih, spodbuja ravnovesje življenjske energije in pomirja tok misli in uma. Nekatere telesne pozicije so sicer podobne drugim praksam joge, kot je na primer hatha joga, a se med seboj razlikujejo po načinu upravljanja z energijo. Za yantra jogo je značilno zaporedje sedmih korakov gibanja, ki se izvajajo s sedmimi dihalnimi koraki. Vadba vključuje tudi zadrževanje diha, poudarek pa ni le na osrednjem položaju telesa, temveč gibanju kot celoti. Zaradi raznolikih gibov in pozicij, ki aktivirajo različne mišice in kotičke fizičnega telesa, je yantra joga primerna za širok krog uporabnikov. Koristi pri vzdrževanju prožnega telesa in lahkotnega gibanja, spodbuja koordinacijo, pravilno držo, izboljšuje kakovost dihanja in sprošča, zato se zanjo nekateri odločajo tudi zgolj iz njenih prednosti za splošno počutje in ne zaradi duhovnega aspekta. Tistim, ki si želijo raziskovati tudi svojo notranjost, pa ta praksa prav tako omogoča dobro osnovo.

Strukturni elementi in simbolika

Podobo ene yantre sestavlja kombinacija geometrijskih oblik, podob ter včasih tudi dodatno zapisana mantra. Gre za različne strukturne elemente, ki vsak zase nosi svojo simboliko, bližino z določenim božanstvom ali energijo. Med značilnimi uporabljenimi oblikami so trikotnik, heksagram, krog ali lotus z različnim številom listov. Poleg značilne strukture, ki jo daje zunanji kvadrati, omenjeni trikotnik, krog ali cvetlični simboli, je yantra pogosto sestavljena tudi iz kompleksnejših vzorcev, za katerimi se skriva sporočilo in pomen. S kombinacijo teh pomenov se tako gradi tudi celota ene yantre. Primer simbola, ki ga poznamo vsi, je tudi »svastika«, ki v originalnem, tradicionalno verskem pomenu predstavlja blaginjo in splošno srečo.

Mantra

Eden od pomembnih elementov yantre je mantra, torej zlog, besedilo ali sklop besed, praviloma v sanskrtu, ki predstavljajo duhovno vodilo, bistvo in osrednjo misel. Na ta način se še dodatno izkazuje in potrdi prisotnost mantre v določeni yantri. Zanimiv je tudi aspekt barvnih lestvic pri ustvarjanju teh geometrijskih diagramov. Izbira barv po tradicionalnem izročilu nosi predvsem globok simbolični pomen. Seveda raznobarvnost tvori tudi likovno zanimivo in lepo podobo, a potrebno se je zavedati, da zgolj »slepa« estetika, ki ne bi sledila zakonitostim barvne in geometrijske simbolike, yantro naredi površinsko in pozunanjeno, briše njeno resnično moč in jo izrablja zgolj v okrasne namene.

yantra4-mantra

Barve namreč naznačujejo prisotnost določenih idejnih konceptov in misli ter v povezavi z različnimi nivoji zavesti. Osnovno barvno kombinacijo tvorijo bela, rdeča in črna, saj združujejo tri temelje karakteristike narave. Bela, kot v mnogih drugih kulturah, predstavlja čistost ali »satwa«, rdeča se navezuje na aktivacijo in dejavnost, ki jo lahko imenujemo tudi »rajas«, črna pa označuje vztrajnost, imenovano »tamas«. Specifične barve pa pripadajo različnim božanstvom in energijam ter tako podpirajo usmeritev določene yantre.

Bindu

Bindu pomeni središče, točko oziroma piko yantre in vrača spomin na središčno točko stvarjenja celotnega vesolja. To središče, značilno za tradicionalne yantre, pooseblja vrhovno božansko energijo, povezano s stvarjenjem in kreacijo. Okoli bindu se gradijo geometrijske oblike in vzorci ter tako nadaljujejo stvaritev. Včasih je bindu nakazan s piko oziroma precizno točko, lahko pa jo označuje tudi manjši krog, kompleksen simbol linge, ki se pojavlja v yantrah Linga Bhairavi ali pa celo ni direktno izrisan oziroma prikazan. Čeprav neviden, pa še vedno predstavlja središče, iz katerega izhaja vse.

Heksagram

Heksagram ali simetrična šesterokraka zvezda, ki jo sestavljata enakostranična trikotnika, pomeni združitev dveh kontrastno obrnjenih trikotnikov. Združita se torej ženski in moški vidik, božanstvi Shakti in Šiva.

Lotus

Simbol, ki ga predstavlja lotus, natančneje njegov cvet, je pomemben, saj predstavlja čakre oziroma energijske centre ali vrtince v naših telesih. Cvetni listi pomenijo transcendenčno kvaliteto in nakazujejo na čistost. Pomembno je tudi število cvetnih listov, ki je praviloma sodo število od dva do 1000 ali celo več, prednjači pa uporaba cveta lotusa z osmimi cvetnimi listi.

Krog

Oblika, ki ima pomembno vlogo tudi sicer pri mandalah, je krog. Yantre lahko vključujejo en krog ali pa gre za koncentrične krožnice, ki spodbujajo manifestacijo.

Zunanji kvadrat

Štiri stranice, iz katerih je sestavljen kvadrat, so pogosti strukturni element yantre. Ugnezdeni ali zunanji kvadrat namreč predstavlja zemljo, enega od petih osnovnih elementov. Prav tako vključuje štiri usmeritve in lahko vključuje specifična »vrata« na vsaki od svojih stranic.

Pentagram

Pentagram ali pravilna peterokraka zvezda je redkeje uporabljena pri yantrah, nosi pa specifično sporočilo. Pentagram se namreč z osredotočenostjo na število pet povezuje s Kali, ta simbol pa je uporabljen pri nekaterih Guhyakali yantrah.

Osmerokotnik

Osem smeri pa pri yantrah predstavlja osmerokotnik. Sicer ni pogosto zastopan, a se uporablja v specifičnih tradicionalnih vzorcih. Zanimivo je tudi razmerje med modernejšimi in starodavnimi tradicijami oblikovanja in izgleda yanter, ki se v marsičem razlikujejo. Sodobnejše yantre pa večkrat vključujejo tudi oblike, ki poprej niso bile zelo prezentne.

Tetoviranje Yantra

Yantro je mogoče ustvariti na različnih podlagah, lahko se jo riše ali oblikuje na ravne površine, kot tridimenzionalno telo, znotraj budističnih praks pa poznajo tudi način tetoviranja yantra. Yantra postane tattoo na telesu pripadnika budizma. Te yantre so velikokrat zgrajene iz motivov narave, živali, geometrijskih oblik in seveda likov, ki pripadajo določenim božanstvom ali energijam. Tovrstno tetoviranje je pogosto za budistične menihe, sam postopek pa izvedejo s »khem sak«, nabrušeno konico kovinske palice.

Prednosti Yantre

Kljub vsej vizualni in simbolični raznolikosti yantre in njene rabe pa njene prednosti sledijo podobni usmeritvi. Če je yantra uporabljena pri meditaciji ali jogi, lahko spodbudi sproščujoč in pomiritven učinek na um, prav tako lahko vaše fizično, mentalno, čustveno in duhovno življenje ščiti pred nevarnostmi. Pomembno se je namreč zavedati, da je človek bitje, ki stremi za višjim ciljem in realizaciji svojih kakovosti in kreativnih potencialov, a doseganje preprečuje »trenje«. To ni nujno določena oseba ali stvar, gre za trenje, ki se kopiči okoli vas, ko delujete, poskušate biti aktivni. Za realizacijo kreacij je pomembno, da trenje vzdržujete na nizkih ravneh, saj visoke ravni trenja spodbujajo zmedenost, nejasnost in nezmožnost sledenju cilju in dejavnosti. Začeli se boste odmikati od realizacije, saj boste do svojih ciljev, zavednih in nezavednih, čutili odpor. V izogib temu je pomembno stremeti k vzpostavljanju ravnovesja, pri čemer vam lahko pomaga yantra.

Z ustrezno yantro lahko odvrnete negativno usmerjene energije in misli, se napojite s privlačnostjo pozitivnih kvalitet in tako soustvarjate in močno vplivate tudi na ravnovesje in dobre odnose z ljudmi okoli vas, družino, partnerjem, prijatelji ter širšo okolico.