Cyril Connolly

Cyril Connolly

Življenje je labirint, v katerem izberemo napačno pot, še preden smo se naučili hoditi.

Cyril Connolly

Življenje je blodnjak v katerem zaidemo še preden shodimo.

Cyril Connolly

Pravi pokazatelj človekovega značaja je zdravje njegove žene.

Cyril Connolly

Nobeden nas ne more pripraviti do tega, da sovražimo sami sebe kot občudovalce.