Norman Vincet Peale

Norman Vincet Peale

Nadzorujte svoje misli, namesto da bi misli nadzorovale vas.

Norman Vincet Peale

Cilju se je treba predati z vso dušo in telesom.