KRIVICA

Mark Avrelij

Večkrat ravna krivično ne le kdor kaj stori, ampak tudi, kdor kaj opusti.

Aristotel

Katera obča nadloga je hujša kot krivica, ki ima v roki orožje.

Alessandro Manzoni

Krivice imajo veliko prednost pred razumnostjo: množice bralcev jih sprejemajo brez dokazov.

Victor Hugo

Krivičen je človek, ki dela nesmisle.

Johann Wollgang von Goethe

Ljubša mi je krivica kot nered.

Pierre Nicole

Ne prizadene nas krivica; prizadene nas, da smo njen predmet.

Paul Claudel

Ni žive družbe, ki je ne bi oživljali neenakost in krivica.

Claude Aveline

Nikdar ne reci: “To je njihova krivda.” Vedno je naša krivda.

Mušarif ed Din Saadi

Kdor ne zna obvladati svojega gneva, često odpušča krivcem.

Rabindranath Tagore

Krivičnost je ogenj, ki mora neprestano nekaj vžigati, da sam ne postane pepel.

Rabindranath Tagore

Krivica si ne sme dovoliti porazov, pač pa Pravica.

William Blackstone

Bolje je, da uide deset krivih ljudi, kot da trpi en in sam nedolžen.

Ferdinand Gafiani

Če bi v svetu res vladalo naključje, ne bi bilo toliko krivic. Kajti naključje je pravično; v tem je njegovo bistvo: pravično je do odličnosti.

Ralph Waldo Emerson

Družba povsod snuje zaroto proti človeški naravi slehernega svojega člana.

Thomas Szasz

Dve krivici ne delata pravice, vendar pa sta dober izgovor.

Soren Kirkegaard

Individuum v svoji tesnobi ni kriv kot bitje; kriv postane, ko preneha biti bitje.

Baldassare Castiglione

Kadar preveč odpuščamo tistemu, ki je pogrešil, delamo krivico tistemu, ki ni pogrešil.

V kolikor želite, se lahko prijavite na prejem brezplačne kozmične misli, ki jo boste prejeli na vaš email, si jo lahko tudi natisnili in jo kam obesili, nalepili, da vam da navdih in inspiracijo.

Brezplačno kozmično misel boste lahko prejeli 2x tedensko, in sicer v ponedeljek in četrtek.