Ko se človek ozre v svet okoli sebe, vidi, da je ta sestavljen po določenih zakonih in pravilih. V cvetovih rož je mogoče prepoznati geometrijske vzorce, ki jih s šestilom rišemo pri pouku matematike. Vsak, tudi tisti, ki se ne spozna na glasbo in notne zapise, lahko sliši, kdaj je melodija harmonična in kdaj ne. Snežinka je sestavljena simetrično, kot bi jo nekdo natančno skiciral in izrezal iz papirja. Za vso to urejenostjo in vzorci, ki se kot zaporedja pojavljajo v naravi, stoji sveta geometrija.

Področje svete geometrije zajema tako sveta števila kot tudi sveta zaporedja in dokazuje obstoj stvarnika, ki je kreiral celosten kozmos. Deluje kot ključ in nam pomaga razvozlati skrivne pomene, ki jih nosijo simboli, sveta števila o našem življenju. Sveta geometrija se namreč kaže na mikro ravni človekovega telesa, ki ga deli zlati rez, cvetlice ali atoma ter na makro ravni vesolja. Roža življenja predstavlja simbol svete geometrije, saj združuje kar nekaj njenih principov. Vključuje podvajanje in množenje krožnic, na ta način pa tudi omogoča prikaz za sveto zaporedje.

slika5

Med zaporedji, ki vključujejo sveta števila, ima posebno mesto Fibonaccijevo zaporedje, ki se začne s števili 0 in 1, za vsako naslednjo številko zaporedja pa sešteješ zadnji dve števki. To je le en primer, sveta geometrija pa sloni prav na razkrivanju vzorcev, ki ležijo v najbolj običajnih kot tudi zapletenih sistemih. Ko človek razume pomen, ki ga nosijo sveta števila, naj bo to zlati rez, število PHI, harmonija 3-6-9, zna slediti poti, ki jo rišejo sveta zaporedja. Tako dosega višji nivo zavesti in dostopa do znanja, ki je bilo zanj prej skrito. Sveta geometrija posameznika uči veščine kreiranja resničnosti. Kot je bil ustvarjen kozmos, lahko človek kreira in uresničuje življenje, ki si ga želi. Ko bomo začeli v vsakdanjem življenju prepoznavati sveta števila in vzorce svete geometrije, bomo sprejeli dokaze o svoji povezanosti s celoto.

Kaj je sveta geometrija

Človek je bitje z neverjetno zavestjo, ki si tekom življenja postavlja številna vprašanja, ta pa ne zadevajo vedno le otipljivega sveta. S pomočjo duhovnih znanosti si človeški rodovi že stoletja skušajo odgovoriti na vprašanje pomena našega življenja in obstoja naše duše v Univerzumu. Ena takih starodavnih ved oziroma že kar ...

Preberite več

Sveta števila in zaporedja v sveti geometriji

Sveta geometrija je jezik stvarjenja. Če vas zanima kaj sveta geometrija je, se sprehodite po naravi. Kmalu boste videli, da ste obdani s simboli svete geometrije. Polžje hišice, sončnice, storž, snežinka, vse okoli vas po točno določenih razmerjih, vzorcih, tudi to kar slišimo – harmonije v glasbi. Še najmanjši delci, kot so vaše ...

Preberite več