Človek je bitje z neverjetno zavestjo, ki si tekom življenja postavlja številna vprašanja, ta pa ne zadevajo vedno le otipljivega sveta. S pomočjo duhovnih znanosti si človeški rodovi že stoletja skušajo odgovoriti na vprašanje pomena našega življenja in obstoja naše duše v Univerzumu.

Ena takih starodavnih ved oziroma že kar znanosti je tudi sveta geometrija. Sveta geometrija je pojem, ki bi ga lahko označili za znanost svetega jezika. Je tudi glavni ključ, s katerim pridemo do spoznanj o delovanju in sestavi celotnega Univerzuma. S sveto geometrijo študiramo oblike, odgovorne za valovanja in vibracije, ki jih v tridimenzionalni resničnosti ne moremo zaznavati. Gre za nevidljivo energijo, življenjsko silo, ki kot temeljni kamen vseh snovi poganja delovanje naše duše. Sistem svete geometrije je popoln in harmoničen in se ga ne da nadomestiti.

Povedano z drugimi besedami: brez obstoja svete geometrije bi bila harmonija narave, duše in celotnega vesolja porušena. Brez svete geometrije človek ne bi bil več duhovno bitje, sposobno manifestacij. Kot aktivni člani Univerzuma pa smo ljudje s svobodno voljo in pomočjo vesolja sposobni soustvarjati svojo prihodnost. Izkoristite božanskost svete geometrije in postanite vladarji svojega dela vesolja. Vse, kar obstaja in kar poznamo, je namreč podvrženo zakonom našega Univerzuma, ki jih združuje sveta geometrija.

Osnove svete geometrije

Vse okoli nas, kamorkoli se ozremo, deluje po principu svete geometrije. Sveta geometrija je sestavljena iz številnih univerzalnih vzorcev, ki pa dejansko oblikujejo našo zaznavno resničnost. Sveta geometrija je vse, njeni vzorci pa so del naše DNK ter vsake najmanjše molekule našega telesa. Sveto geometrijo lahko imenujemo tudi božanska matrika življenja, ki med seboj povezuje vse člene vesolja. Vse, kar obstaja, nam je dostopno ravno preko te matrike, ki predstavlja vrata, skozi katera vstopamo v zakladnice naše duše. Te nosijo v sebi vse informacije, ki so kadarkoli obstajale in bile zapisane v vseh naših preteklih življenjih.

S sveto geometrijo pridemo do spoznanja, na kakšen način je ustvarjeno vesolje in po kakšnih svetih zakonitostih deluje življenje.

Sveta geometrija omogoča, da s ključi do različnih nivojev svoje duše spoznamo sebe in svoje poslanstvo v Univerzumu. Poleg tega uravnava naše energijsko polje, ki je ključnega pomena pri zdravljenju in rasti v mnogih dimenzijah. S pomočjo Svete geometrije pridemo celo do najvišjih ravni svoje zavesti, kjer nam s ključi do različnih nivojev spoznanja odklepa dostop do starodavnih modrosti in življenjske moči.

Pomen simbolov

Na splošno vzorci in telesa nosijo v sebi zelo specifične kode, ki so v bistvu ključi do različnih nivojev naše zavesti. Neki vzorci in telesa pa so celo tako pomembni, da postanejo simboli, ki se pojavljajo širom sveta. Zanimivo je tudi to, da določene simbole svete geometrije najdemo tudi pri različnih verstvih. Kljub stoletnim rivalstvom med posameznimi verstvi pa simboli nosijo v sebi takšno moč, da na neko skupno točko združijo največje rivale, katerih prepričanja se na prvi pogled nikakor ne skladajo. In tako zopet naletimo na dokaz, da je sveta geometrija ena sama harmonija vesolja. Vse, kar obstaja, je torej podvrženo simbolom svete geometrije.

Najbolj znan simbol svete geometrije pa je znamenita roža življenja. Rožo življenja poznajo verstva in kulture povsod po svetu. Pa saj gre vendarle za najpomembnejši simbol, s katerim se lahko srečamo v starodavnih templjih povsod po svetu.

Rožo življenja pa lahko najdemo tudi na številnih drugih svetih krajih. Na tak način se je roža življenja ohranila vse do danes kljub številnim večjim padcem zavesti človeštva skozi zgodovino, na primer v času vojn. Tako so se skupaj z rožo življenja ohranili tudi ključi do različnih nivojev naše zavesti, ki jih še danes lahko uporabimo za spoznavanje svoje duše.

Kaj sploh je roža življenja?

Sveta geometrija in roža življenja sta stari toliko, kot so stara vsa naša vesolja. Vse, kar obstaja v stvarstvu, namreč temelji na tem osnovnem vzorcu. Roža življenja je univerzalni vzorec, ki so ga uporabljale že vse stare kulture, od prazgodovine in nastanka religij, pa vse do danes. Rožo življenja kot vzorec pozna vsak, ne glede na versko pripadnost. Sveta geometrija namreč ni vera, je pa tako pomembna, da jo nosijo v sebi vsa verstva sveta. Roža življenja tako izžareva harmonijo svete geometrije in predstavlja neskončnost. Simbol je tako edinstven, saj predstavlja vzorec življenja. S svojo obliko nakazuje na preplet vsega, kar obstaja v našem stvarstvu. Vsi smo povezani znotraj vesolja. Vse, kar obstaja, deluje v sožitju, ločenosti med nami pa dejansko ni. Roža življenja tako ponazarja povezanost vseh živih bitij.

Ves čas so med nami prisotne vezi, ki jih tke življenje, skozi nas pa teče ena sama zavest. Ključi do različni nivojev te zavesti nam omogočajo, da spoznamo lastno dušo. Kako dobro se bomo spoznali, pa je odvisno od nas samih – koliko smo se pripravljeni odmakniti od materialnega in se poglobiti v duhovnost.

Če si celotno božansko znanost nekoliko poenostavimo, lahko ugotovimo, da je z rožo življenja predstavljeno kar življenje samo.

Rožo življenja bi dejansko lahko imenovali tudi kozmična maternica. Zakaj?

slika

Je namreč osnova, iz katere izhajajo vsi drugi vzorci in telesa, ki nosijo v sebi del njene energije. Ta prvobiten vzorec namreč vsebuje čisto vse ostale vzorce, ki kreirajo zaznavno realnost. Predstavlja žensko kreacijo, ki daje življenje, ali pa z drugimi besedami – nosi seme življenja, iz katerega nastane novo življenje. Simbol časti moč ženske, saj je ta tista, ki duši podari materijo – telo. Z razumevanjem vzorca rože življenja dobimo uvid v celoten obstoj. Ob tem se zavemo, da je celoten obstoj ena sama zavest, ki se je fraktalno razdelila. In ponovno lahko ugotovimo, da je vse med seboj povezano v simbiotično odvisnost znotraj Univerzuma.

Kot simbol je roža življenja najpogosteje upodobljena v obliki zaključenega kroga, znotraj katerega je devetnajst manjših, med seboj prepletenih krogov. Ti krogi pa so pravzaprav različne sfere.

Roža življenja je, kot smo že zapisali, osnovni simbol. Drugi vzorci in telesa svete geometrije, ki nastanejo znotraj nje s povezovanjem centrov različnih krogov, so še merkaba in Metatronova kocka. Ti nosijo v sebi vsa platonska telesa in starodavne simbole, kot so vesica piscis, seme življenja, drevo življenja, sadež življenja in drugi. Njihovega pomena se bomo dotaknili tudi v nadaljevanju.

Ali Sveto geometrijo najdemo v naravi?

Narava je že sama po sebi sveta geometrija in zato svete geometrije dejansko ne potrebujemo iskati v njej.

Del narave je tudi simbol drevo življenja, ki se nahaja v čisto vsaki strukturi življenja. Če se ozremo naokoli, bomo ugotovili, da so vsi naravni vzorci in telesa narejeni iz oblik simbolov svete geometrije – večinoma gre za šestkotnike, osnova pa je prav tako roža življenja. To so snežinke, vodni kristali, čebelji panji in vzorci na kožuhu živali. Če bomo opazovali prekrasne metulje in cvetlice ali pa se ponoči zazrli v zvezde, bomo prav tako priča lepotam oblik svete geometrije.

Ženski vidik svete geometrije

Ženski vidik predstavlja krog, sicer osnovni element svete geometrije. S svojo zaobljeno obliko predstavlja žensko telo, ki ima za razliko od moškega telesa obline.

Sveta geometrija ženskemu vidiku pripisuje lastnosti, kot so duhovnost, življenje tukaj in zdaj, čustva, gibanje, ustvarjalnost, desno polovico možganov, vzhodni del sveta, intuicijo, umetnost, glasbo in domišljijo. Ženska je srce, enotnost, sodelovanje, povezanost in magnetizem, s čimer se povezuje tudi valovanje vibracij.

Moški vidik svete geometrije

Pri moškemu vidiku pa gre za linije, ki nastanejo, če povežemo presečišča in središča krogov. Linije pa tvorijo vse ostale geometrijske like in telesa.

Moški vidik, bi lahko rekli, predstavlja jasnost in realnost, ki je izkazana z linearnostjo. Sveta energija moški vidik enači s fizičnim svetom, osredotočenostjo, nadzorom, analitičnim razmišljanjem, logiko, levo polovico možganov, zahodni delom sveta, razumom, dualnostjo in s tem z ločevanjem in tekmovalnostjo.

Sveta geometrija v naravi

Sveta geometrija je vse, predstavlja glasbo in zvok, zato njeni vzorci in telesa predstavljajo tudi frekvenco. Zelo zanimivo je tudi to, da so njen del tudi žitni krogi, ki jih opažajo ljudje na različnih koncih sveta. Če kroge združimo, pa se ponovno kot osnovna oblika pojavi roža življenja.

Ti mistični krogi v ljudeh prebudijo radovednost in željo po vedenju, kaj se skriva za skrivnostnimi tvorbami. Lahko bi rekli, da se na tak način na Zemljo podpiše neka višja inteligenca, ki nam nekako želi sporočiti, naj se prepustimo energijskim tokom, ki nas bodo pripeljali do vedenja – včasih namreč najdemo odgovore šele takrat, ko jih prenehamo iskati.

Enajst dimenzij

Znotraj enajstih dimenzij se duh izraža skozi frekvence ali zvok. Ko se frekvence pričnejo izražati, se zaradi vibracij združijo, posledica pa je nastanek energije, ki ustvari motor ali merkabo, katerega center je naša duša. Ob delovanju merkabe nastaja svetloba. Ko se svetloba in zvok združita, nastane oblika – zaznavna in vidna struktura. Torej, vse, kar vidimo okoli sebe, je posledica združevanja energij.

Tudi celotna naša zavest se izraža skozi frekvence, kar v resnici pomeni to, da smo mi sami frekvenčni valovi Univerzuma.

Ključ in usklajevanje s torusom

Torus je center motorja, ki generira našo energijo. Vektor ravnovesja, ki se nahaja v modelu torusa, pa nam edini omogoča dostop do čiste in varne energije v neomejeni količini. Za dostop do te energije pa moramo ljudje sami delati na našem energijskem telesu, kar storimo preko naših telesnih čaker, ki sestavljajo dušo. Dejansko gre za nekakšen trening naših lastnih energetskih točk. Vektor ravnovesja sestavlja rožo življenja in nazorno prikaže, kako energija deluje v prostoru. Roža življenja je torej naša vstopnica do te varne energije.

Sam princip energetskega delovanja pa je ugotovil že Nikola Tesla.

Kako izbrati pravo sveto geometrijo zase?

Sveta geometrija izbere nas, sami je zavestno niti ne moremo izbirati. Drži sicer, da je roža življenja tista osnova, iz katere izvirajo vsi ostali simboli, vendar pa se velikokrat zgodi, da nas pokliče kateri izmed drugih simbolov.

Naše telo točno ve, kateri simbol potrebujemo v danem trenutku. Ker je naš notranji glas nekaj najbolj naravnega, ga je vedno priporočljivo upoštevati. Naši občutki in srce so najčistejši telesni elementi, svoje sporočilo pa nam podajajo preko intuicije. Ta skrbi, da nas določene osebe okoli nas s svojim delovanje nehote ne zavedejo. Ali bo telo izbralo simbol drevo življenja, rožo življenja ali pa morda seme življenja, lahko izvemo šele takrat, ko se s posameznim simbolom srečamo.

V roke vzemimo šestilo in začnimo z risanjem posameznih vzorcev. Pri tistem vzorcu, pri katerem začutimo nek notranji glas, se ustavimo in ga vzemimo za svojega. Simbol svete geometrije, izbran na takšen način, bo vedno tisti pravi. To je točno tisto, kar potrebujemo v tem trenutku v svojem življenju. Na tak način si z izbranim simbolom zagotovimo optimalno podporo na naši življenjski poti.

Delovanje svete geometrije v praksi

Sveta geometrija v prostor, kamor jo postavimo, prinaša harmoničnost in bistveno izboljša samo energijo. Številni, ki so svoj simbol že izbrati in si ga postavili v prostor, poročajo o izboljšavah kvalitete življenja. Od vsakega posameznika je odvisno, na katerem nivoju bo vpliv svete geometrije deloval.

Ker se z njeno pomočjo sistem postavi nazaj v red, lahko zaključimo, da se spremembe odvijajo na tistih nivojih, kjer je pri posamezniku prisotna največja disharmonija. Vidno boljši je njihov spanec, med katerim sanjajo bolj žive sanje. Zaradi mirnega spanca se zbujajo spočiti in pozitivni ter pripravljeni za vsakodnevne izzive. Družinski člani naj bi med seboj bolje shajali, splošno počutje postane boljše, posameznik pa ponovno občuti notranji mir.

Risanje svete geometrije

Ko omenimo besedo geometrija, si večina predstavlja vejo matematike, ki se ukvarja z dojemanjem prostora in oblik. Sveta geometrija pa ima popolnoma drugačen pomen, ki je globok in duhovno prodoren, za ljudi vznemirljiv, lahko bi rekli celo mističen.

Risanje krogov, iz katerih nastane roža življenja, znotraj nje pa druge oblike, kot sta na primer seme življenja in drevo življenja, je zelo enostavno. Pripomoček, ki ga potrebujemo, je šestilo, ki ga opremimo s svojo natančnostjo in potrpežljivostjo. Risanje nam bo kar samo steklo, ob tem pa raste tudi naše zavedanje. Kaj kmalu bomo ugotovili, da se novi vzorci in telesa odkrivajo kar sami od sebe.

Kot smo že omenili, je roža življenja sestavljena iz devetnajstih krogov. Iz nje pa se z risanjem novih krogov ustvarja nove vzorce in telesa, ki nosijo v sebi svojevrsten pomen. Vsi vzorci skupaj tvorijo božanskost obstoja.

Pa se vrnimo na začetek: vse se začne s krogom, ki predstavlja popolno celoto. Kjerkoli na robu tega kroga pa lahko narišemo nov krog. Tako dva kroga tvorita obliko ‘vesica piscis’ ali ribji mehur, ki pomeni svetlobo. Omenjeni simbol med drugim najdemo v obliki našega očesa. V nadaljevanju trije krogi tvorijo trojstvo, s povezovanjem presečišč šestih krogov pa nastane simbol iz sedmih krogov – seme življenja. Ta predstavlja začetek, saj se vsako življenje začne iz semena, kar sveta geometrija tudi pomembno poudarja. Seveda lahko z risanjem krogov nadaljujemo, kar nas vodi še do drugih oblik svete geometrije – tetraeder Davidova zvezda ali Merkaba (svetlobno kozmično vozilo), sadež življenja, drevo življenja in Platonova telesa.

Naj zaključimo s kratko mislijo – sveta geometrija s svojimi simboli predstavlja eno samo energetsko harmoničnost. Ženski in moški vidik morata za vzpostavitev te harmonije biti usklajena. V svetu sicer še vedno prevladuje moški princip, ženskega pa se vse prevečkrat enači s šibkostjo. Zaradi tega je ravnovesje porušeno, svet pa se sooča z vojnami, lakoto in številnimi krizami. Ko bomo ljudje začeli v polnosti razumevati principe svete geometrije, bo v svetu prišlo do revolucionarnega preboja – energije se bodo uskladile, na svetu pa bo zavladala nova zlata era.