Sveta geometrija je jezik stvarjenja. Če vas zanima kaj sveta geometrija je, se sprehodite po naravi. Kmalu boste videli, da ste obdani s simboli svete geometrije. Polžje hišice, sončnice, storž, snežinka, vse okoli vas po točno določenih razmerjih, vzorcih, tudi to kar slišimo – harmonije v glasbi. Še najmanjši delci, kot so vaše celice, v sebi nosijo isto sporočilo in pomen svetih števil. Sveta geometrija in sveta števila v njej se namreč pojavljajo na makro in mikro ravni ter na področjih vsega kar obstaja, materialnega in nematerialnega.
Vsak simbol svete geometrije je dokaz za obstoj božje kreacije, hkrati pa ključ do odpiranja vrat novih dimenzij, ki večini ljudi ostajajo nedostopna, če ne vemo, kaj pomenijo sveta števila. Morda se postavlja vprašanje, zakaj uporabljati sveta števila, če pa smo tudi sami del natančno določene kreacije. Ko razvozlamo pomen svetih števil, se naučimo dostopati do informacij sveta, ki obstajajo, a so skrite v sveta zaporedja. Tako lahko razumemo principe stvarjenja in postanemo kreatorji lastnih življenj in resničnosti. Lepota, ki jo vidimo okoli sebe, nikakor ni naključna, je uporabna, saj ustvarja dinamične energije in harmonijo, ki združujejo dimenzije v enotnost.

Fibonaccijevo zaporedje

Do lepote kreacije so že dolgo tega dostopali matematiki in fiziki, ki so odkrivali ključe, skrite v sistemih narave. Preprosta števila, ki smo se jih učili v vrtcu in prvih razredih osnovne šole, sestavljajo sveta zaporedja, ki so osnova za razumevanje zgradbe in pomena likov, teles in tega, kaj so simboli svete geometrije. Kaj pomenijo sveta števila, se lahko učimo iz matematičnega primera, ki ga vsi poznamo.

Fibonaccijevo zaporedje se začne pri 0 in 1. Ti dve števili seštejemo in dobimo vsoto 1. Zatem seštejemo novi zadnji dve števili 1 in 1 ter dobimo 2. Nato 1+2 in dobimo 3. 2+3 je 5. 3+5 je 8 … S seštevanjem zadnjih dveh števil v zaporedju nadaljujemo v nedogled. Gre za sveto zaporedje, ki je pomembno za razmerja v sveti geometriji in se pojavlja tako v naravi kot umetnosti ter arhitekturi.

Dlje kot nadaljujemo Fibonaccijevo zaporedje, vse bolj se razmerje med sosednjima številkama približuje razmerju 1,6180339…, ki ga poznamo kot zlato razmerje ali število PHI. To je nekaj prvih števil v zaporedju: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. Če delimo zadnji dve napisani števili 144 in 89, dobimo 1,617977… ali zaokroženo 1,618.

Podvajanje

Kaj nas lahko to zaporedje uči o svetih številih in zakaj uporabljati sveta števila. Življenje se odvija po določenih vzorcih, med njimi je močno prisoten vzorec podvajanja, ko se eno razdeli na dva. Ena celica se razdeli v dve celice, vsaka od njiju na dve, skupno štiri celice in tako v nedogled. Če podvajanje prikažemo z risanjem krožnic tako, da je središče ene krožnice na robu druge, začnemo dobivati simbole svete geometrije. Dve prekrivajoči krožnici sta simbol ribjega mehurja, z dodajanjem isto velikih krožnic s središčem v presečiščih ustvarimo seme življenja. Ta vzorec lahko stopnjujemo v simbol rože življenja, ki ima pomembno vlogo.

Tu je nekaj številk zaporedja podvajanja: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 512, 1024… Uporabimo princip redukcije, tehnike za analizo števila. Vse števke enega števila seštevamo, dokler ne pridemo le do enomestnega števila. Redukcijo števila 145 je 1, saj je 1+4+5 enako 10, 1+0 pa je 1. Če ta princip uporabimo pri prej omenjenih številih zaporedja podvajanja, dobimo vzorec, ki se ponavlja: 1, 2, 4, 8, 7, 5. V vzorcu pa manjkajo tri števke. To so 3, 6 in 9. Zakaj?

Zaporedje 24 Fibonaccijevih števil v kolesu

Kje pa se sveta števila 3, 6 in 9 pojavljajo? Fibonaccijevo zaporedje zaznamuje vzorec 24 števk. Za to moramo uporabiti princip redukcije. Če prvih 24 številk zaporedja zreduciramo, dobimo zaporedje 24 števk, ki se nato ponavlja v neskončnost.

Pomen svetega zaporedja opazimo, ko 24 števk enakomerno razporedimo po krožnici oziroma kolesu. Vsota nasproti ležečih števk se vedno sešteje v 9 oziroma 18 (1+8=9). Sedaj lahko začnemo opažati, da se pred nami tvorijo simboli svete geometrije. A zakaj uporabljati sveta števila znotraj krožnice? Osredotočimo se na pomen svetih števil, ki ga prinašajo 3, 6 in 9. Če povežemo ta sveta števila, kot se pojavljajo po vrsti, dobimo krožnici včrtan šestkotnik. Sedaj povežimo eno trojko, šestko in devetko, tako da dobimo enakostranični trikotnik. Če to ponovimo še s prostimi 3, 6 in 9, se pred nami razkrije simbol svete geometrije – šestkraka zvezda.

Zaporedje 60 Fibonaccijevih števil v kolesu

Sedaj na krožnici enakomerno razporedimo 60 števk Fibonaccijevega zaporedja. Takoj opazimo, da se na točkah, kjer bi na kompasu označili smer severa, juga, vzhoda in zahoda pojavljajo ničle. 0 se pojavi samo štirikrat in vedno na pomembni poziciji. Razen nasproti ležečih si nul, pa se nasprotne števke vedno seštejejo v 10.

Ni težko videti vzorca, ki ga vsak dan opažamo in upoštevamo pri našem štetju časa. Ure so prav tako naravnane na 60 točk na krožnici. Tudi če le redki vedo, kaj pomenijo sveta števila in zakaj uporabljati sveta števila, vendar naša zavest poustvarja sveta zaporedja, ki so zapisana v nas.

Harmonija 3-6-9 pri Fibonacciju in podvajanju

Omenjali smo že prisotnost svetih števil 3, 6, 9, ki so ključna za raziskovanje svete geometrije. Pomislimo le na matematično naravo. Če seštejemo 3+3 dobimo 6. 3 krat 3 je 9. Vsota 3 in 6 je 9. Tudi veliki Nikola Tesla, fizik, matematik, tehnik in izumitelj je prepoznal pomembnost tega svetega zaporedja in menda podal odgovor na vprašanje, zakaj uporabljati sveta števila. Rekel naj bi, da poznavanje veličine teh svetih števil pomeni ključ do razumevanja vesolja.

Videli smo, da se princip podvajanja v ustvarjanju svetega zaporedja vztrajno izmika števkam 3, 6 in 9. Te se v zaporedju ne pojavijo. Marko Rodin je verjel, da so prav to števke, ki omogočajo prehod med tretjo in četrto dimenzijo. Sila te višje dimenzije ima vpliv nad števkami 1, 2, 4, 5, 7 in 8. In res se 3, 6 in 9 v zaporedju podvajanja pojavijo šele na višjih ravneh. Če namreč seštejemo vzorec zaporedja podvajanja 124875 z njegovo obratno podobo 578421, dobimo prav to – 693396.

Poskusimo še z enim eksperimentom. Začnimo Fibonaccijevo zaporedje, a namesto 0 in 1, postavimo na začetek 3, 3. Zaporedje se nadaljuje s 6, 9, 15, 24, 39 in tako dalje. Če dvo- in večmestne številke zreduciramo na enomestno števko, vidimo, da se vzpostavi še eno sveto zaporedje 3, 3, 6, 9, 6, 6, 3, 9, ki se ponavlja v neskončno.

Harmonija števila 108

Sveta geometrija je zapleten, a izčiščen sistem, ki razkriva pomen svetih števil, če ga le želimo spoznati. To je potrebno odkrivati pri vsakem svetem številu posebej in znotraj simbolov svete geometrije. Takšno število je tudi 108. V sveti geometriji se pojavlja kot povezava treh teles, ki so vsak zase tudi simbol svete geometrije. To so Zemlja, Sonce in Luna. Razdalja med Soncem in Luno do Zemlje meri 108-krat njunega premera. Tu se razkrivajo sveta števila v vsej svoji moči, a ta primer seveda ni edini. Sveto število 108 se pojavlja se dokazuje tudi v razvoju školjčne lupine nautilide. Ne samo da je školjčna lupina v razmerju svete geometrije, tudi njena rast poteka na podlagi svetih zaporedji. Zunanjost školjke postopoma raste v posameznih prekatih. Vsak naslednji prekat je 1,08-krat večji od prejšnjega. Spirala pa tvori in ustvarja simbol svete geometrije ter ponuja ključ za raziskovanje skrivnosti.

Sveto število 108 se tako z namenom višjih dimenzij pojavlja v ritualnih praksah, ključno je tudi za jogo in spiritualne vadbe telesa in uma. O pomembnosti števila 108 priča dokaz iz svetega zaporedja, ki smo ga že spoznali. Če izpišete zaporedje 24 števk Fibonaccijevega zaporedja, ki smo jih zreducirali, kolikšno vsoto dobite? 108. Pomen svetih števil se le redko razkriva direktno, zato je potrebno biti pozoren na simbole svete geometrije, ki se nam kažejo v vsakdanjih zaporedjih, ki so pravzaprav sveta zaporedja.

Harmonija števila PHI

Vse bolj, ko se sprašujemo, zakaj uporabljati sveta števila, vse bolj se spuščamo v to, kaj pomenijo sveta števila. Dojemljivi, kaj nam sporoča svet okoli nas, bomo opazili stalne vzorce in razmerja. Nekatera med njimi že poznamo iz šole, a morda ne vemo, kako v vesolju in znotraj nas tvorijo temelje, na katerih stoji sveta geometrija. Nekatera sveta števila nosijo posebno ime. To je tudi število PHI, ki ga označuje grška črka. Gre za razmerje, ki ga najlažje prikažemo na pravokotniku, ki ga razdelimo na dva dela, ki si nista enaka, sta v razmerju 1, 61803398874… Na ta način dobimo dva lika: kvadrat in pravokotnik, ta ima po odstranitvi kvadrata enako razmerje med stranicami, kot ga je imel prej. Razmerje poznamo tudi kot zlati rez, zlato razmerje ali pogovorno celo zlato sredino. Seveda ne gre za sredino, pač pa za red, ki znotraj svetih zaporedji tvori simbol svete geometrije, zlato spiralo.

Videli smo tudi, da se temu razmerju približujejo sosednja števila v Fibonaccijevem zaporedju. Leonardo da Vinci je prepoznal pomen razmerja, ki je vpisano v vse okoli nas in nas same. Človek namreč ni ločen od narave in vesolja, je njen del. Samostojen delec, a hkrati del kolektivne energije. Število PHI je dokazal na človeku in tako prišel do znamenitega Vitruvijevega človeka. Naše telo je izdelano po razmerju, ki ga narekuje sveta geometrija. Pomen svetih števil in med njimi števila PHI se vsakodnevno izpisuje v sveta zaporedja, ki so med nami od samega začetka.

Magični kvadrat in labirint

Sveta geometrija se kaže tam, kar imenujemo simboli svete geometrije. Gre za različne like in podobe, ki jih na matematični ravni sestavljajo sveta števila. Kvadrat, lik s štirimi stranicami, je prepoznan kot simbol svete geometrije, ki izhaja iz štirih točk. Kaj pomenijo sveta števila, ki se pojavljajo znotraj kvadrata? Med stranicami kvadrata so koti, ki merijo 90 stopinj. Sveta števila smo že spoznali in pomembno mesto, ki ga zaseda 9. Kvadrat je tudi osnova za kocko in piramido, ki je izjemno pomemben simbol svete geometrije, ki se je pojavljal v zgodovini arhitekture.

Kvadrat je simbol materialnosti in dimenzij, ki omogočajo, da predmet primemo, začutimo, zato, da sveta geometrija zaživi v tridimenzionalnem svetu. Zakaj je tako in kakšen pomen svetih števil skriva številka 4 v kvadratu? Zato da se nečesa v svetu, ki ga poznamo, lahko dotaknemo, potrebujemo 4 točke. Če 1 točka tvori točko, 2 točki tvorita daljico, 3 točke tvorijo obseg ploskve, ki pa še vedno ni otipljiva in obstaja v dveh dimenzijah. Četrta točka je tista, ki bo ploskev oživila in jo potegnila v prostor. Tako iz ploskve sveta geometrija ustvarja prostor. Prostornina pa je lastnost materialnega. Kvadrat je tako simbol svete geometrije, ki na novo raziskuje dimenzije.

Simboli svete geometrije se odsevajo tudi v labirintih, ki znotraj krožnice ustvarjajo vzorce na podlagi svetih zaporedji in razmerji. Pogled nanje celo spominja na mandale, sprehod po labirintih pa lahko deluje kot ključ do razumevanja.

Kako delujejo sveta števila in zaporedja?

Sveta geometrija se nam kaže povsod, kamor se ozremo. Z odkrivanjem, kaj pomenijo sveta števila, človek začne z odpiranjem misli, ki so pripravljene sprejemati sporočila, ki nam jih podajajo sveta števila, nam odkrivajo sveta zaporedja, ki jih v harmonične podobe združujejo simboli svete geometrije. Vsega ne razumemo na ravni zavesti, saj naše telo postopoma spoznava, kako in zakaj uporabljati sveta števila. Veščine in informacije, kako energijsko delovati, se skrivajo tam, kjer je pomen svetih števil. Simbol svete geometrije nam pomaga usmerjati energijo ter nas ščiti pred slabo energijo. Fizična prisotnost simbola lahko deluje kot aktivator informacij, ki jih nosimo v sebi, a smo na to pozabili, saj je skrito v naši podzavesti.

Sveta zaporedja so dokaz v sveti geometriji, da je vse okoli nas celota. Sveta števila, ki se skrivajo na vsakem koraku, bomo začeli prepoznavati, ko se bomo odločili, da se želimo aktivno vključiti v proces kreacije. Pomembno je, da vemo, zakaj uporabljati sveta števila, saj bomo tako na dobri poti odkrivanja, kaj pomenijo sveta števila. Složnost in urejenost narave je tisto, kar sveta geometrija razkriva. Pomen svetih števil in sveta števila sama na sebi so deli ključev in svetih zaporedji, ki omogočajo dostopanje do višjih dimenzij in v končni fazi sprehod med neskončnimi vzporednimi realnostmi, vsega kar je.

Več o sveti geometriji…