MODROST

Andrej Grabar

Nikakor ne gre zato, da bi se morala spremeniti družba, *pa bi potlej človek imel pravo življenje.*Dovolj je, da se sam spremeniš.*Drugim vzbujaj zaupanje, pa bodo pripravljeni tudi kaj razumeti!*Nasprotovanje rodi Ie nasprotovanje, sila silo. *Kdor je vo

Etty Hillesum

Postati preprost in živeti preprosto,*ne le v svoji notranjosti, ampak tudi v vsem,*kar počnemo vsak dan.*Ne dvigaj valov okrog sebe, nikar se tako ne trudi,*da bi bil zanimiv, obdrži razdaljo,*bodi pošten, opri se želji po tem,*da bi te zunanji svet imel …

Lao Ce

Postori, kar je treba, potrudi se*tudi pri malenkosti, izboljšaj, kar se da,*glej na drobne stvari, kot na pomembne,*naredi iz malega veliko,*sovražnost poplačaj s krepostjo;*načrtuj za težke čase, ko so stvari še lahkotne,*naredi nekaj veličastnega.

Jean Galot

Resnična človekova vrednost ni v tem,*da ga okolica hvali,*niti v tem, da je javno znan.*Ta vrednostje zapisana globoko v nas*in je važno samo,*kakšno ceno ima pred božjimi očmi.

Herman Hesse

Saj veste, kje je skrit ta drugi svet,*da iščete svet svoje duše.*Samo v vaši notranjosti leži*tista druga resničnost,*po kateri hrepenite.*Ne morem vam dati ničesar,*kar ne obstaja že v vas samih,*ne morem vam odpreti nobene*druge dvorane s podobami,*raz

Edward Hale

Sem samo eden.*Pa vendar eden.*Vsega ne zmorem,*pa vendar nekaj zmorem.*In ker ne zmorem vsega,*ne bom odklonil, da storim tisto,*kar zmorem.

Evald Flisar

Svet je takšen, kot je; *ne morem ga spremeniti. *Zavedam pa se, da se lahko preobrazim sam. *Zavedam se možnosti,*da živim v svojem svetu manj kot žrtev *in bolj kot gospodar svojih želja, ciljev, okoliščin.*Bolj sebi v korist, manj sebi v škodo.

Neznan avtor

Šesti čut je tisti del ustvarjalne domišljije,*preko katere se pojavljajo ideje,*načrti in dela nevidne energije.

Neznan avtor

Stopaj po sledi mavrice,*stopaj za zvoki pesmi*in vsepovsod te bo obdajala lepota.*Po sledi mavrice vodi pot*iz najgostejše megle.

Neznan avtor

V našem času, ki ga tako strašno poimenujemo*napaka, rak banalnega materializma,*se lahko ob besedah LJUBEZEN, DOBROTA,*SOČUTJE, ODPUŠČANJE vsaj malo ustavimo*in zagledamo sočloveka.

Rose Macaulay

Življenje je kljub vsemu trpljenju*zaradi obupa, neuspeha in krivde *vznemirljivo, lepo, zabavno, duhovito in ljubeznivo,*polno naklonjenosti in ljubezni,*včasih pesmi in imenitnih dogodivščin,*včasih plemenito in včasih zelo sivo;*toda karkoli pride za njim tega življenja*ne bomo nikdar več imeli.

Booker T. Washington

Dlje ko živim, bolj sem prepričan,*da je edina stvar, zaradi katere*je vredno živeti in umreti,*možnost, da nekomu pomagaš,*da postane srečnejši in uspešnejši.*Človek, ki nikdar ničesar ne naredi,*da bi dvignil svoje prijatelje,*nikoli ničesar ne žrtvuje.

Max Piccard

Ne prijateljstva, ne zakonske zveze si ne*moremo predstavljati brez zaupanja.*V človeškem sožitju celo ljubezen*ni tako pomembna kot zaupanje …*Osrečujoča ljubezen se more pokazati*le tedaj, če temelji na zaupanju.

Alexis Carrel

Dolžnost slehernega človeka je ne samo,*da ljubi druge, temveč tudi in predvsem to,*da postaja vedno bolj vreden ljubezni drugih.

Dale Carnegie

Ena izmed najbolj žalostnih stvari,*ki jih vem o človeški naravi, je to,*da vsi skušamo odlagati življenje.*Vsi sanjamo o nekem*čarobnem nasadu vrtnic onkraj obzorja *namesto da bi uživali ob pogledu na vrtnice,*ki danes cvetijo pred našim oknom.

Neznan avtor

Glej, da boš v življenju*tako vlogo odigrala,*da ko zastor pade,*se ne boš kesala.

Jean Guitton

Hraber človek ni trd človek.*Človek, ki prehiro jezno vzkipi,*nima trdnega značaja.*Nič ni bolj milega, kot obraz matere,*a tudi nič bolj trdnega.*Polnost hrabrosti je v resnični milini.

Neznan avtor

Izziv je v tem,*da ostaneš to, kar si,*v svetu, ki te poskuša narediti takšnega,*kakršni so vsi drugi.

Oscar Wilde

Kako srečno bi mnogi živeli,*če o drugih ne bi toliko vedeli*in če bi se bolj ukvarjali z lastnim življenjem.

Mark Avrelij

Koliko časa pridobi tisti,*ki se ne zmeni za to,*kaj mislijo, govorijo in delajo drugi,*temveč skrbi samo za to, če so njegova lastna dejanja*pravična, blaga in dobra.

Laurie Stockwell

Lastnina ni pomembna.*Toda sreča, ljubezen do lepega,*prijateljstvo med vsemi narodi*in posamezniki, je bistvo življenja.

Bhagavad - Gita

Le eno misel ta ima,* kdor trdno sklepa se drži.*Če človek neodločen je,* brez konca misel bega mu.*Kdor na nič več navezan ni,*niti ni jezen ne vesel.*Če zlo in dobro doživi,*ta res dosegel je modrost.*Kdor vase umakne čute vse,*kot želva pod oklep noge*

Michel Quoist

Mlade ljudi hočemo naučiti,*kako naj pravilno živijo,*še preden jih poučimo,*čemu je to potrebno.*Mladi so bolj dosledni: najprej hočejo vedeti,*čemu živijo, in šele potem,*kako naj živijo.

William Penn

Najbrž bomo živeli samo enkrat.*Če zatorej lahko komu izkažemo prijaznost*ali naredimo kakšno dobro delo,*naj to storimo sedaj, naj ne odlašamo ali pozabimo,*saj ne bomo več živeli po tej poti.

Leon-Joseph Suenens

Naredimo pogumen sklep:*da bomo ljudi povezali, namesto da bi jih ločevali;*da bomo svoj slovar in svoje pogovore očistili vsega,*kar more raniti in prizadeti bližnjega.

France Koblar

Človek pri vsej doslednosti in zvestobi do resnice*še naprej zmaga z dobrodo in uvidevnostjo.*Zmaga samo človečnost, nikoli nazor.

Neznan avtor

Ne glede na to,*kaj boš počel v življenju,*glej da ne bo veselje ob tem početju*odvisno od aplavza drugih ljudi,*kajti na koncu koncev*je vsak od nas sam.

Simon Greenberg

Človeku se ni treba postiti dneve in dneve*ali meditirati ure in ure,*da doživi občutek najvišje skrivnosti,*ki nas nenehno obdaja.*Treba je le razumsko zaznati,*četudi le za kratek hip,*cvetoče drevo, gozd, odet v jesenske barve,*smejočega otroka.

Anne Morrow Lindergh

Ne moreš nabrati vseh*čudovitih školjk na obrežju.*Lahko jih nabereš le nekaj,*in te so veliko lepše, če jih je malo.

Anton Trstenjak

Čustveno zrel človek zna živeti z bližnjimv miru.*Čustvena zrelost je miroljubnost.*Kdor je v sebi premagal*in poduhovil otroško jezljivost in napadalnost,*je osebno zrel.*Zrel človek ne trati časa*in moči za nepotrebne spore.

  • 1
  • 2

V kolikor želite, se lahko prijavite na prejem brezplačne kozmične misli, ki jo boste prejeli na vaš email, si jo lahko tudi natisnili in jo kam obesili, nalepili, da vam da navdih in inspiracijo.

Brezplačno kozmično misel boste lahko prejeli 2x tedensko, in sicer v ponedeljek in četrtek.